Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2760. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 8309.

  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov, na 39. seji, dne 30. 8. 2022
s k l e n i l a : 
A. 
1. Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, v sestavi:
– Predsednica: Mirjana Klobasa, Cvetlična 5, 9252 Radenci
– Namestnica predsednice: Nastja Dolamič, Cven 6 C, 9240 Ljutomer.
– Član: Franc Vrzel, Rožički vrh 82, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici,
– Namestnik člana: Srečko Hecl, Ženik 9, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
– Član: Ivan Fras, Sovjak 87 F, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici,
– Namestnik člana: David Korošak, Kraljevci 29 A, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
– Član: Marjan Ljubec, Kokolajnščak 1 B, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici,
– Namestnica člana: Francka Lavrenčič, Jamna 10 D, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. Občinska volilna komisija se imenuje za izvedbo rednih volitev v občinski svet in župana v letu 2022.
B. 
DVK je sprejela ta sklep na podlagi tretjega odstavka 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21), v sestavi: predsednik Peter Golob in člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 041-1/2022-100
Ljubljana, dne 30. avgusta 2022
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti