Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2763. Razpis volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, stran 8316.

  
V skladu z 10. in 20. členom Statuta samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, na podlagi 8. in 11. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94) in skladno z Zakonom o lokalnih volitvah ter določil Akta predsednice Državnega zbora RS o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 97/22) predsednik sveta SSIN Ankaran
R A Z P I S U J E 
volitve v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran 
1. 
Redne volitve v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
2. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. 
Pooblašča se Posebno občinsko volilno komisijo Občine Ankaran, da skrbi za izvedbo volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.
Ankaran, dne 31. avgusta 2022
Predsednica 
Sveta SSIN Ankaran 
Linda Rotter 
Ai sensi degli artt. 10 e 20 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Ancarano, visti e considerati gli artt. 8 e 11 della Legge sulle Comunità Autogestite della Nazionalità (Gazz. Uff. – RS N. 65/94) e applicando con criterio di opportunità la Legge sulle elezioni amministrative e le disposizioni del Decreto della Presidente della Camera di Stato della RS sull’indizione delle elezioni dei Consigli comunali e dei sindaci (Gazz. Uff. – RS N. 97/22) il Presidente del Consiglio della CAN di Ancarano
I N D I C E 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Ancarano 
1. 
Il giorno in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano è domenica, 20 novembre 2022.
2. 
Il giorno lunedì, 5 settembre 2022, viene considerato quale data di indizione delle elezioni, ossia data dalla quale cominciano a decorrere i termini delle operazioni elettorali.
3. 
Si delega la Commissione elettorale particolare del Comune di Ancarano a svolgere tutte le mansioni inerenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Ancarano.
Ancarano, 31 agosto 2022
Il presidente 
del Consiglio della CAN Ancarano 
Linda Rotter 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti