Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2759. Poziv občinskim in mestnim svetom lokalnih skupnosti in interesnim organizacijam za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določitev kandidatov za člane državnega sveta, stran 8309.

  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) v zvezi z izvedbo volitev članov državnega sveta, ki bodo 23. 11. 2022 in 24. 11. 2022
p o z i v a: 
A. 
a. Občinske in mestne svete lokalnih skupnosti in 
b. Interesne organizacije: 
1. Gospodarske zbornice in združenje delodajalcev,
2. Sindikate, zveze oziroma konfederacije sindikatov,
3. Poklicne organizacije obrtnikov,
4. Poklicne organizacije kmetov,
5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,
6. Univerze, visoke in višje šole,
7. Poklicne organizacije pedagoških delavcev,
8. Poklicne organizacije raziskovalcev,
9. Poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev,
10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
11. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva,
ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da:
v skladu z Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta.
B. 
I. 
1. Za poklicne organizacije iz točke od b.3 do b.11. se štejejo zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za območje države.
2. Za poklicne organizacije iz točke od b.3 do b.5. se štejejo tudi sekcije samostojnih poklicev v drugih poklicnih zbornicah, združenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizacijah, organiziranih za območje države.
3. Uporaba kriterijev za določitev števila elektorjev:
ZDSve določa kriterije, na podlagi katerih se izvoli določeno število elektorjev v poklicnih organizacijah. Določba »število članov« se v postopku izvolitve elektorjev uporablja kot število volivcev, torej kot število oseb, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno poklicno dejavnost in so člani organizacije, ki izvaja postopek izvolitve elektorjev. Organizacije torej ne izvolijo elektorjev glede na število celotnega članstva, temveč samo glede na število članov, ki imajo posebno volilno pravico pri volitvah v državni svet.
Zato poklicne organizacije pri oblikovanju skupnega volilnega telesa, ki nato izvoli člana Državnega sveta, volijo elektorje zgolj glede na število članov, ki poklicno delujejo (zaposlitev ali kakšna druga ustrezna pravna podlaga) na področju posamezne dejavnosti. Pri tem se za poklicno opravljanje dela oziroma dejavnosti na določenem področju šteje, če kandidati in njihovi predlagatelji opravljajo delo ali dejavnost na svojem področju redno in v pomembnem obsegu, torej za plačilo, ki je znaten vir za preživljanje.
V postopku potrditve elektorjev morajo predlagatelji te okoliščine izkazati z ustreznimi dokazili in jih predložiti svojemu seznamu.
II. 
1. Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predložiti volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim komisijam), najpozneje do nedelje, 23. 10. 2022, do 24. ure.
2. Kandidature za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov se morajo volilnim komisijam neposredno vložiti do nedelje, 23. 10. 2022, do 24. ure.
III. 
1. Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije neposredno vložiti na sedežu DVK (Slovenska 54/IV, 1000 Ljubljana), najpozneje do ponedeljka, 24. 10. 2022, do 24. ure.
2. Kandidature za člana državnega sveta morajo interesne organizacije neposredno vložiti na sedežu DVK (Slovenska 54/IV, 1000 Ljubljana) do ponedeljka, 24. 10. 2022, do 24. ure.
3. DVK interesne organizacije naproša, da sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo in kandidature posredujejo tudi v Excel tabeli na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si. Osnutek te tabele bo dostopen na spletni strani DVK.
IV. 
1. Na podlagi II. točke Razpisa splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 97/22) bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v sredo, 23. novembra 2022.
2. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 24. novembra 2022.
V. 
Ta poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu DVK (www.dvk-rs.si).
B. 
DVK je sprejela ta poziv na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 46. člena Poslovnika DVK (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal. Poziv je sprejela soglasno.
Št. 041-115/2022-1
Ljubljana, dne 30. avgusta 2022
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti