Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2766. Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj, stran 8318.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. dopisni seji dne 1. 9. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj 
1. člen 
V 1. členu Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/94, 69/98, 73/98, 65/02 in 51/10) se za besedo »Dragatuš« doda vejica in besedilo »Tanča Gora«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Sprememba odloka iz prejšnjega člena se prične uporabljati po izvedenih volitvah v svete krajevnih skupnosti 20. 11. 2022, ko izteče mandat sedanjega sveta Krajevne skupnosti Dragatuš.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-01-1/2002-7
Črnomelj, dne 1. septembra 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti