Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2022 z dne 2. 9. 2022

Kazalo

2783. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, stran 8330.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20 in 90/21) se v 1. členu v drugem odstavku v 1. točki besedilo »Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. aprila 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne 13. 4. 2022, str. 38)«.
V 2. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/2015 z dne 21. avgusta 2020 o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova v zahodnih vodah za obdobje 2021–2023 (UL L št. 415 z dne 10. 12. 2020, str. 2)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2066 z dne 25. avgusta 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnostmi izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju za obdobje 2022–2024 (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 17)«.
2. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku znesek »260.000 eurov« nadomesti z zneskom »380.000 eurov«, znesek »195.000 eurov« se nadomesti z zneskom »285.000 eurov« in znesek »65.000 eurov« se nadomesti z zneskom »95.000 eurov«.
3. člen 
V 15. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) MKGP objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najavo javnega razpisa in dan začetka elektronske oddaje vlog ter dan, do katerega se oddajajo vloge na javni razpis.
(3) MKGP objavi celotni javni razpis, prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in obvestilo o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(končanje postopkov) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20 in 90/21), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20 in 90/21).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-300/2022
Ljubljana, dne 1. septembra 2022
EVA 2022-2330-0065
Vlada Republike Slovenije 
Tanja Fajon 
podpredsednica 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti