Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2680. Ukaz o pomilostitvi obsojenke
2681. Ukaz o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2682. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Talinu, v Republiki Estoniji
2683. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Talinu, v Republiki Estoniji

MINISTRSTVA

2684. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
2685. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami
2686. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
2687. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
2688. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
2689. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)
2690. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Pomožni administrator (slepi in slabovidni)
2691. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA SONJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST IN RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
2692. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi USTANOVE UMANOTERE – SLOVENSKE FUNDACIJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, USTANOVE
2693. Obvestilo o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2694. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2695. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za storitve v Ljubljani

OBČINE

Braslovče

2696. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)

Kamnik

2697. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev UN za območje K-9 Šole

Oplotnica

2698. Sklep o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica

Piran

2699. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Puconci

2700. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci

Šentrupert

2701. Razpis ponovnih volitev člana Občinskega sveta Občine Šentrupert

Šmarje pri Jelšah

2702. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)

POPRAVKI

2703. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti