Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2680. Ukaz o pomilostitvi obsojenke
2681. Ukaz o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2682. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Talinu, v Republiki Estoniji
2683. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Talinu, v Republiki Estoniji

MINISTRSTVA

2684. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
2685. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami
2686. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
2687. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja
2688. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
2689. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Pomočnik v biotehniki in oskrbi (slepi in slabovidni)
2690. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Pomožni administrator (slepi in slabovidni)
2691. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi ustanove z imenom FUNDACIJA SONJA, USTANOVA ZA DOBRODELNOST IN RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
2692. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi USTANOVE UMANOTERE – SLOVENSKE FUNDACIJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, USTANOVE
2693. Obvestilo o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2694. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2695. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za storitve v Ljubljani

OBČINE

Braslovče

2696. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)

Kamnik

2697. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev UN za območje K-9 Šole

Oplotnica

2698. Sklep o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica

Piran

2699. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Puconci

2700. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci

Šentrupert

2701. Razpis ponovnih volitev člana Občinskega sveta Občine Šentrupert

Šmarje pri Jelšah

2702. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)

POPRAVKI

2703. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (OPN Sevnica)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost