Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št. 1409/2015 Ob-2969/15, Stran 1649
V skladu s 35., 42. členom Zakona o zavodih, 32. členom Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, 21. členom Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske in sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 29. 6. 2015, Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, razpisuje prosto delovno mesto
strokovni vodja zavoda
Osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž)
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidat za strokovnega vodjo mora k svoji prijavi priložiti program strokovnega razvoja OZG za obdobje imenovanja.
Izbrani kandidat bo imenovan za čas do 30. 9. 2016.
Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje priporočeno v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom »razpis strokovnega vodje zavoda – Ne odpiraj«.
Prijava je pravočasna, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 19. 9. 2015 (rok za prijavo je 8 dni od dneva objave razpisa).
O izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti