Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

Št. 1224-162/2015/1 Ob-2986/15, Stran 1651
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07, 111/08 – Odl. US, 58/09, 99/10, 98/11 – Odl. US, 83/12, 114/13 – Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: ZMZ) objavlja
javni poziv
za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi ZMZ objavi javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 24 ur in ga na podlagi javnega pooblastila izvaja Fakulteta za socialno delo.
2. Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je uvrščen na seznam iz četrtega odstavka 16a. člena ZMZ.
3. Kandidati za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva morajo v prijavi na ta javni poziv predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– osebne podatke kandidata (ime in priimek, naslov, EMŠO, telefonska številka);
– življenjepis, ki mora vsebovati:
– motiv za prijavo na razpis,
 predstavitev kandidata, iz katere mora biti razvidno, da ima kandidat osebne lastnosti in sposobnosti, potrebne za opravljanje dolžnosti zakonitega zastopnika mladoletnika brez spremstva;
– izjavo kandidata da:
– ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen,
– ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen,
– mu ni bila odvzeta roditeljska pravica,
– mu ni bila odvzeta poslovna sposobnost;
– izjavo kandidata, da za namen tega javnega poziva dovoljuje Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da iz uradnih evidenc pridobi podatke iz prejšnje alineje, sicer mora kandidat ta dokazila dostaviti sam.
4. Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti do 30. septembra 2015.
5. Kandidati morajo prijave poslati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Javni poziv – Zakoniti zastopniki« priporočeno po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden popolni naslov kandidata.
6. Nepopolne, prepozne in nepravilno označene prijave ne bodo obravnavane.
7. Izmed vseh pravočasnih, popolnih in pravilno označenih prijav bo izbranih do 30 kandidatov z najustreznejšimi osebnimi lastnostmi in sposobnostmi za opravljanje dolžnosti zakonitega zastopnika mladoletnikov brez spremstva, ki bodo povabljeni na osebni razgovor. Na podlagi opravljenih razgovorov bo izbranih največ 25 kandidatov.
8. Izbrane kandidate bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti povabilo na usposabljanje za zakonite zastopnike.
9. Kandidati, ki ne bodo povabljeni na osebni razgovor oziroma usposabljanje, bodo o tem pisno obveščeni.
10. Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete na tel. 01/369-75-00.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti