Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2637. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2638. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2639. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
2640. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2641. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
2642. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2643. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2644. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
2645. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
2646. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
2647. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2648. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2649. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki
2650. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kenževini Monako
2651. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
2652. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Avstraliji
2653. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
2654. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Argentinski republiki
2655. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji

MINISTRSTVA

2656. Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
2657. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2658. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2659. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
2660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2661. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev
2662. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2663. Pravila o vsebini in obliki diplom Univerze v Novi Gorici

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

2664. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ilirska Bistrica

2665. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Ivančna Gorica

2666. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Jezersko

2673. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Kozje

2667. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2015–2020

Ljubljana

2668. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)

Piran

2669. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Med vrtovi«

Podčetrtek

2674. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek
2675. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1230 – Imeno
2676. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1241 – Lastnič
2677. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1212 – Nezbiše
2678. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava

Puconci

2670. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Vas in V oračaj (stanovanjska gradnja) v naselju Puconci

Rečica ob Savinji

2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1088/2, 1088/3 in 1091, k.o. Rečica ob Savinji (921)

Sevnica

2679. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip

Žirovnica

2672. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

53. Zakon o ratifikaciji Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MPVPSB)
54. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju (BITDMOP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

55. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami
56. Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (EKO SKLAD III)
57. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti