Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015

Kazalo

2700. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci, stran 7617.

  
Na podlagi 79. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10 in 130/11) je Občinski svet Občine Puconci na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku na območju Občine Puconci (Uradni list RS, št. 82/06) se spremeni 3. člen tako, da glasi:
»Za zavezance na podlagi prve in druge alineje prejšnjega člena se komunalni prispevek odmeri na podlagi izračuna po tem odloku, za zavezance po tretji alineji pa na podlagi enotnega kriterija sofinanciranja oziroma plačila priključka na infrastrukturo, sprejetega s strani Občinskega sveta Občine Puconci, ki znaša 1.790,00 EUR/gospodinjstvo – vodovod in 2.000,00 EUR/gospodinjstvo – fekalna kanalizacija.«
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo SIT/m2 zamenja z EUR/m2, obstoječa tabela TABELA 1 – PSO(i) pa se nadomesti z novo tabelo, in sicer:
Posamezna javna komunalna infrastruktura
Povprečni stroški za posamezno komunalno infrastrukturo v EUR/m2 zemljišča
A – Individualna raba
Vodovod
16,69
Kanalizacija
20,86
B – Kolektivna raba
Asfaltirane ceste
6,26
Parkirišča
4,17
Meteorna kanalizacija
4,17
Javna razsvetljava
2,09
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0012/2015
Puconci, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti