Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4376. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu

Pozivi

4377. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4378. Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi s pristojnostmi na področju varnosti živil in krme, zdravstvenega varstva živali in zaščite živali ter zdravstvenega varstva rastlin
4379. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
4411. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

4380. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih in javnih skladih iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor
4381. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4382. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. oktobra 2009 do 31. aprila 2010 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4383. Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Dobje

4384. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2010

Dolenjske Toplice

4385. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Dolenjske Toplice

Lendava

4410. Razpis naknadnih volitev v svete krajevne skupnosti v Občini Lendava

Mokronog-Trebelno

4386. Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Mokronog - Trebelno

Moravske Toplice

4387. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za gramoznico v Mlajtincih

Naklo

4388. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010
4389. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010

Osilnica

4404. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
4405. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica

Podčetrtek

4390. Poročilo o izidu volitev župana, volitev v občinski svet in volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Podčetrtek

Ravne na Koroškem

4391. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne

Razkrižje

4392. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Razkrižje
4393. Poročilo o izidu rednih volitev Občinskega sveta Občine Razkrižje

Rečica ob Savinji

4406. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010

Ribnica

4394. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica

Rogatec

4407. Poročilo o izidu volitev v Občini Rogatec dne 10. 10. 2010

Šentrupert

4395. Poročilo o izidu volitev župana Občine Šentrupert
4396. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert

Škocjan

4397. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010
4398. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan
4399. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan

Škofljica

4400. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1761/39, k.o. Gradišče, in 2357/11, k.o. Lanišče

Tabor

4401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor

Vipava

4402. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava

Vojnik

4403. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vojnik cona 8 in 9 (Pirc)

Železniki

4408. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Železniki

Žiri

4409. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti