Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4389. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010, stran 12524.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) Občinska volilna komisija Občine Naklo objavlja
P O R O Č I L O
občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010
Volilna komisija je ugotovila:
1. Število volišč v občini: 5 + za invalide + predčasno + po
pošti.
2. Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 8.
3. a) v volilni imenik za območje občine je  4.155 volivcev
bilo vpisanih:
b) s potrdilom je glasovalo:            0 volivcev
SKUPAJ:                    4.155 volivcev
4. Glasovalo je:
a) po volilnem imeniku:             2696 volivcev
za invalide:                    0 volivcev
predčasno:                    41 volivcev
po pošti:                      1 volivec
b) s potrdili:                   0 volivcev
SKUPAJ:                     2696 volivcev
5. Oddanih je bilo: 2693 glasovnic.
6. Neveljavnih glasovnic je bilo: 56.
7. Veljavnih glasovnic je bilo: 2637.
8. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+-------+--------------------------------+----------+----------+
|Zap.  |Ime liste            |Št. glasov| % glasov |
|št.  |                |     |     |
+-------+--------------------------------+----------+----------+
|1   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |  490  | 18.58  |
+-------+--------------------------------+----------+----------+
|2   |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA|  266  | 10.09  |
|    |LJUDSKA STRANKA         |     |     |
+-------+--------------------------------+----------+----------+
|3   |DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA  |  652  | 24.73  |
|    |STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |     |     |
+-------+--------------------------------+----------+----------+
|4   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |  217  |  8.23  |
+-------+--------------------------------+----------+----------+
|5   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA   |  846  | 32.08  |
|    |STRANKA             |     |     |
+-------+--------------------------------+----------+----------+
|6   |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA   |  166  |  6.30  |
|    |SLOVENIJE, OO Naklo       |     |     |
+-------+--------------------------------+----------+----------+
9. Iz posameznih list kandidatov so izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 15
Lista: 1 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 490  % glasov: 18.58%  Št. izvoljenih: 3
+-----------------+----------------------------------------------+
|Zap. št. na listi|Kandidat                   |
+-----------------+----------------------------------------------+
|4        |Ivan Meglič, roj. 13. 11. 1959, Zadraga,   |
|         |Zadraga 23 – s preferenčnimi glasovi     |
+-----------------+----------------------------------------------+
|1        |Janez Štular, roj. 2. 6. 1941, Strahinj,   |
|         |Strahinj 135                 |
+-----------------+----------------------------------------------+
|2        |Marjan Babič, roj. 13. 8. 1958, Žeje, Žeje 1A |
+-----------------+----------------------------------------------+
Lista: 2 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 266  % glasov: 10.09%  Št. izvoljenih: 1
+-----------------+--------------------------------------------+
|Zap. št. na listi|Kandidat                  |
+-----------------+--------------------------------------------+
|1        |Peter Celar, roj. 3. 11. 1958, Strahinj,  |
|         |Strahinj 82a                |
+-----------------+--------------------------------------------+
Lista: 3 – DESUS – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 652  % glasov: 24.73%  Št. izvoljenih: 4
+-----------------+--------------------------------------------+
|Zap. št. na listi|Kandidat                  |
+-----------------+--------------------------------------------+
|14        |Vinko Ušeničnik, roj. 8. 4. 1948, Okroglo, |
|         |Okroglo 21 – s preferenčnimi glasovi    |
+-----------------+--------------------------------------------+
|1        |Zdravko Cankar, roj. 3. 1. 1968, Naklo,   |
|         |Glavna cesta 31               |
+-----------------+--------------------------------------------+
|2        |Peter Hkavc, roj. 9. 11. 1947, Sp. Duplje, |
|         |Sp. Duplje 37                |
+-----------------+--------------------------------------------+
|3        |Nikolina Rozman, roj. 4. 9. 1977, Naklo,  |
|         |Kranjska cesta 15              |
+-----------------+--------------------------------------------+
Lista: 4 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 217  % glasov: 8.23%  Št. izvoljenih: 1
+-----------------+--------------------------------------------+
|Zap. št. na listi|Kandidat                  |
+-----------------+--------------------------------------------+
|1        |Stanislav Koselj, roj. 22. 9. 1948, Zg.   |
|         |Duplje, Zg. Duplje 91            |
+-----------------+--------------------------------------------+
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 846  % glasov: 32.08%  Št. izvoljenih: 5
+-----------------+--------------------------------------------+
|Zap. št. na listi|Kandidat                  |
+-----------------+--------------------------------------------+
|1        |Marko Mravlja, roj. 17. 3. 1962, Strahinj, |
|         |Strahinj 72                 |
+-----------------+--------------------------------------------+
|2        |Albin Golba, roj. 31. 1. 1965, Podbrezje,  |
|         |Podbrezje 49                |
+-----------------+--------------------------------------------+
|3        |Tatjana Kosec, roj. 18. 12. 1952,      |
|         |Cegelnica, Cegelnica 68           |
+-----------------+--------------------------------------------+
|4        |Jernej Markič, roj. 20. 10. 1969, Sp.    |
|         |Duplje, Sp. Duplje 111a           |
+-----------------+--------------------------------------------+
|5        |Anton Grašič, roj. 6. 1. 1963, Gobovce,   |
|         |Gobovce 10                 |
+-----------------+--------------------------------------------+
Lista: 6 – LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE, OO Naklo
Skupno št. glasov: 166  % glasov: 6.30%  Št. izvoljenih: 1
+-----------------+--------------------------------------------+
|Zap. št. na listi|Kandidat                  |
+-----------------+--------------------------------------------+
|2        |Aleš Krumpestar, roj. 27. 2. 1961, Zg.   |
|         |Duplje, Zg. Duplje 103 – s preferenčnimi  |
|         |glasovi                   |
+-----------------+--------------------------------------------+
Št. 041-0051/2010-2
Naklo, dne 13. oktobra 2010
Namestnica predsednice OVK
Tatjana Hudobivnik l.r.

AAA Zlata odličnost