Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4381. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen, stran 12365.

Na podlagi štiriindvajsetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen
1. člen
V Pravilniku o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09 in 68/09) se v 5. členu v prvem odstavku za besedilom »kopije računov« doda besedilo »v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedilom »3. člena« doda besedilo »oziroma prvega odstavka 5. člena«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenec vloži zahtevek za koledarsko trimesečje (januar, februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust, september; oktober, november, december) najpozneje v šestdesetih dneh po preteku koledarskega trimesečja, za katerega uveljavlja vračilo.«.
3. člen
Obrazec TRO-K, ki je Priloga 1 pravilnika, se nadomesti z novim Obrazcem TRO-K, ki je priloga tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-451/2010/10
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0131
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost