Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4395. Poročilo o izidu volitev župana Občine Šentrupert, stran 12530.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Šentrupert
Občinska volilna komisija Občine Šentrupert je na podlagi 85., 90. in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotavljanju izida glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010 na 4. seji dne 13. 10. 2010 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Šentrupert.
I.
V volilni imenik Občine Šentrupert je bilo vpisanih 1.962 volivcev.
Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 911 volivcev.
S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
Oddanih je bilo 911 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic, ker so bile prazne oziroma ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj 44.
Veljavnih je bilo 867 glasovnic.
II.
Kandidat za župana Občine Šentrupert je prejel naslednje število glasov:
Mesto Kandidat  Predlagatelj    Št. glasov  % glasov
--------------------------------------------------------------
1.   Rupert   Franc Bartolj in    867     100
    GOLE    skupina volivcev
III.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od volivcev v roku, navedenem v 98. členu ZLV, ni vložil ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.
IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za župana Občine Šentrupert izvoljen:
RUPERT GOLE, roj. 17. 9. 1971, stanujoč Mali Cirnik pri Šentjanžu 11a, 8232 Šentrupert.
V.
To poročilo se objavi na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si, objavljeno pa bo tudi v naslednji številki glasila Občine Šentrupert.
Št. 041-0023/2010
Šentrupert, dne 13. oktobra 2010
Člani OVK:
Breda Vojnovič l.r.
Tanja Us Pavlin l.r.
Mateja Prijatelj l.r.
Predsednik OVK:
Boštjan Sladič l.r.

AAA Zlata odličnost