Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4408. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Železniki, stran 12543.

P O R O Č I LO
o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Železniki
Od 5487 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 3579 volivcev, kar predstavlja 65,23% udeležbo.
I. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 3579 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 37 glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. TOMAŽ DEMŠAR     330 glasov     9,32%
2. IGOR NASTRAN     788 glasov     22,25%
3. MIHAEL PREVC     2024 glasov    57,14%
4. JOŽE PREZL      247 glasov     6,97%
5. FRANC ŽABERL     153 glasov     4,32%
OVK je skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:
MIHAEL PREVC, roj. 30. 9. 1957, Dražgoše 6a, Železniki.
II. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA
Pri volitvah članov občinskega sveta je bilo oddanih 3579 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 134 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so v posameznih volilnih enotah prejele naslednje število glasov:
+------+------------------------+--------------------+---------+
|Št.  |Ime liste        |  Število glasov  |     |
|liste |            |          |     |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|   |            |I. VE|II. VE|III. VE| Skupaj |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|1.  |Nova Slovenija –    | 81 | 88 |  76 |  245  |
|   |krščanska ljudska    |   |   |    |     |
|   |stranka         |   |   |    |     |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|2.  |Premik         | 284 | 211 | 214 |  709  |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|3.  |Slovenska demokratska  | 217 | 177 | 212 |  606  |
|   |stranka         |   |   |    |     |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|4.  |Socialni demokrati   | 198 | 73 |  78 |  349  |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|5.  |Svet pod Ratitovcem   | 181 | 90 |  58 |  329  |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|6.  |SLS – Slovenska ljudska | 390 | 331 | 486 |  1207 |
|   |stranka         |   |   |    |     |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
|   |Skupaj         | 1351| 970 | 1124 |  3445 |
+------+------------------------+-----+------+-------+---------+
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 7 količnik: 193.00
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
| Glasov |% gl.|Mand.| % ostan.| Št. |     Ime liste     |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  81  | 6.00| 0 | 41.97 | 1  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA  |
|    |   |   |     |   |LJUDSKA STRANKA       |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  284 |21.02| 1 | 47.15 | 2  |PREMIK            |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  217 |16.06| 1 | 12.44 | 3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  198 |14.66| 1 |  2.59 | 4  |SOCIALNI DEMOKRATI      |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  181 |13.40| 0 | 93.78 | 5  |SVET POD RATITOVCEM     |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  390 |28.87| 2 |  2.07 | 6  |SLS –   SLOVENSKA LJUDSKA |
|    |   |   |     |   |STRANKA           |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5 količnik: 194.00
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
| Glasov |% gl.|Mand.| % ostan.| Št. |     Ime liste     |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  88  | 9.07| 0 | 45.36 | 1  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA  |
|    |   |   |     |   |LJUDSKA STRANKA       |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  211 |21.75| 1 |  8.76 | 2  |PREMIK            |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  177 |18.25| 0 | 91.24 | 3  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  73  | 7.53| 0 | 37.63 | 4  |SOCIALNI DEMOKRATI      |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  90  | 9.28| 0 | 46.39 | 5  |SVET POD RATITOVCEM     |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  331 |34.12| 1 | 70.62 | 6  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |
|    |   |   |     |   |STRANKA           |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5 količnik: 224.80
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
| Glasov |% gl.|Mand.| % ostan.| Št. |Ime liste          |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  76  | 6.76| 0 | 33.81 |  1 |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA  |
|    |   |   |     |   |LJUDSKA STRANKA       |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  214 |19.04| 0 | 95.20 |  2 |PREMIK            |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  212 |18.86| 0 | 94.31 |  3 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA|
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  78  | 6.94| 0 | 34.70 |  4 |SOCIALNI DEMOKRATI      |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  58  | 5.16| 0 | 25.80 |  5 |SVET POD RATITOVCEM     |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
|  486 |43.24| 2 | 16.19 |  6 |SLS –   SLOVENSKA LJUDSKA |
|    |   |   |     |   |STRANKA           |
+--------+-----+-----+---------+------+-----------------------------+
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 8 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine, na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 17 (d´Hontov sistem), je zaporedje najvišjih 17 količnikov naslednje:
+----+----------+----------------------------------------------+
|Zap.| Količnik |         Ime liste          |
| št.|     |                       |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  1|  1207.00| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  2|  709.00| PREMIK                    |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  3|  606.00| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  4|  603.50| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  5|  402.33| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  6|  354.50| PREMIK                    |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  7|  349.00| SOCIALNI DEMOKRATI              |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  8|  329.00| SVET POD RATITOVCEM             |
+----+----------+----------------------------------------------+
|  9|  303.00| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 10|  301.75| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 11|  245.00| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA  |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 12|  241.40| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 13|  236.33| PREMIK                    |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 14|  202.00| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 15|  201.17| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 16|  177.25| PREMIK                    |
+----+----------+----------------------------------------------+
| 17|  174.50| SOCIALNI DEMOKRATI              |
+----+----------+----------------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Železniki dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se delijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah:
+----------+------------------------------------------+---------+
|Št. liste |Ime liste                 |VE    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|1     |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|2    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|2     |PREMIK                  |1    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|2     |PREMIK                  |3    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|3     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |2    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|3     |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |3    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|4     |SOCIALNI DEMOKRATI            |3    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|5     |SVET POD RATITOVCEM            |1    |
+----------+------------------------------------------+---------+
|6     |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA      |2    |
+----------+------------------------------------------+---------+
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Člani Občinskega sveta Občine Železniki, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
 VE Ime in priimek   Naslov      Ime liste
-----------------------------------------------------------------
 1 Peter MESEC     Na Kresu 3,    Premik
            Železniki
 1 Mateja MARKELJ   Na plavžu 6,   Premik
            Železniki
 1 Alojz DEMŠAR    Log 36,      Slovenska
            Železniki     demokratska stranka
 1 Leopold NASTRAN   Na Kresu 22,   Socialni demokrati
            Železniki
 1 Branko BERTONCELJ  Dašnica 103,   Svet pod Ratitovcem
            Železniki
 1 Janez FERLAN    Na Kresu 30,   SLS – Slovenska
            Železniki     ljudska stranka
 1 mag. Andreja ČUFAR Jesenovec 12,   SLS – Slovenska
            Železniki     ljudska stranka
 2 Janez THALER    Selca 7, Selca  Nova Slovenija –
                     krščanska ljudska
                     stranka
 2 Matjaž PODREKAR   Selca 90, Selca  Premik
 2 Branka KREK PETRINA Selca 11a, Selca Slovenska
                     demokratska stranka
 2 mag. Anton LUZNAR  Selca 166, Selca SLS – Slovenska
                     ljudska stranka
 2 Mirko BERCE     Lajše 12, Selca  SLS – Slovenska
                     ljudska stranka
 3 Janez HABJAN    Zali Log 33,   Prmik
            Železniki
 3 Tomaž DEMŠAR    Rudno 13,     Slovenska
            Železniki     demokratska stranka
 3 Katarina PETERNELJ Dražgoše 42,   Socialni demokrati
            Železniki
 3 Jurij DEMŠAR    Martinj Vrh  37, SLS – Slovenska
            Železniki     ljudska stranka
 3 mag. Matjaž ČEMAŽAR Zgornja Sorica  SLS – Slovenska
            74, Sorica    ljudska stranka
III. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+------------------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                       |
+--------+----------------------+------------------------+---+
|1.   |TOMAŽ DERLINK     |DAVČA 18        | 90|
+--------+----------------------+------------------------+---+
|2.   |JERNEJ ČEMAŽAR    |DAVČA 49        | 79|
+--------+----------------------+------------------------+---+
|3.   |ZDENKA KEJŽAR     |DAVČA 17        | 78|
+--------+----------------------+------------------------+---+
|4.   |JOŽICA BEVK      |DAVČA 26        | 81|
+--------+----------------------+------------------------+---+
|5.   |IGOR KEJŽAR      |DAVČA 72        | 89|
+--------+----------------------+------------------------+---+
|6.   |FRANC PREZELJ     |DAVČA 51        | 81|
+--------+----------------------+------------------------+---+
|7.   |BOŽO PREZELJ     |PODPOREZEN 6      | 84|
+--------+----------------------+------------------------+---+
|8.   |SIMEON PETERNELJ   |DAVČA 9         | 53|
+--------+----------------------+------------------------+---+
Člani sveta Krajevne skupnosti Davča, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+------+--------------------+--------------------------------+
|1.  |TOMAŽ DERLINK    |DAVČA 18            |
+------+--------------------+--------------------------------+
|2.  |IGOR KEJŽAR     |DAVČA 72            |
+------+--------------------+--------------------------------+
|3.  |BOŽO PREZELJ    |PODPOREZEN 6          |
+------+--------------------+--------------------------------+
|4.  |JOŽICA BEVK     |DAVČA 26            |
+------+--------------------+--------------------------------+
|5.  |FRANC PREZELJ    |DAVČA 51            |
+------+--------------------+--------------------------------+
|6.  |JERNEJ ČEMAŽAR   |DAVČA 49            |
+------+--------------------+--------------------------------+
|7.  |ZDENKA KEJŽAR    |DAVČA 17            |
+------+--------------------+--------------------------------+
KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                        |
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|1.   |JERNEJ BEŠTER   |DOLENJA VAS 49 |       143|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|2.   |BORIS EGART    |DOLENJA VAS 110 |       134|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|3.   |DAMIJAN LAVTAR   |DOLENJA VAS 16 |       108|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|4.   |ANA PREVC MEGUŠAR |DOLENJA VAS 82 |       105|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|5.   |TJAŠA GUZELJ    |DOLENJA VAS 50 |        90|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|6.   |URŠKA RAKOVEC   |DOLENJA VAS 60 |        82|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|7.   |JANEZ RAKOVEC   |DOLENJA VAS 46 |       100|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
|8.   |TOMAŽ RAKOVEC   |DOLENJA VAS 93 |       101|
+-------+-------------------+----------------+-----------------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+------+-----------------------+-------------------------------+
|1.  |JERNEJ BEŠTER     |DOLENJA VAS 49         |
+------+-----------------------+-------------------------------+
|2.  |BORIS EGART      |DOLENJA VAS 110        |
+------+-----------------------+-------------------------------+
|3.  |DAMIJAN LAVTAR     |DOLENJA VAS 16         |
+------+-----------------------+-------------------------------+
|4.  |ANA PREVC MEGUŠAR   |DOLENJA VAS 82         |
+------+-----------------------+-------------------------------+
|5.  |TOMAŽ RAKOVEC     |DOLENJA VAS 93         |
+------+-----------------------+-------------------------------+
|6.  |JANEZ RAKOVEC     |DOLENJA VAS 46         |
+------+-----------------------+-------------------------------+
|7.  |TJAŠA GUZELJ      |DOLENJA VAS 50         |
+------+-----------------------+-------------------------------+
KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE - RUDNO
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                        |
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|1.   |BOŠTJAN LUŠINA    |DRAŽGOŠE 49   |     65|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|2.   |KATARINA PETERNELJ  |DRAŽGOŠE 42   |     69|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|3.   |MARKO KOS       |DRAŽGOŠE 51   |     32|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|VOLILNA ENOTA 2                        |
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|1.   |ANDREJA LUŠINA    |DRAŽGOŠE 2    |     43|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|2.   |BRANKO KAVČIČ     |DRAŽGOŠE 17   |     63|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|VOLILNA ENOTA 3                        |
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|1.   |JANEZ NASTRAN     |RUDNO 11     |     75|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|2.   |JANEZ VRHUNC     |RUDNO 14     |     48|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|3.   |ANTON GOLEK      |RUDNO 32     |     99|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
|4.   |IVANA KELC      |RUDNO 28     |     80|
+--------+----------------------+-----------------+------------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Dražgoše - Rudno, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+-------+-----------------------+---------------------------+
|1.   |KATARINA PETERNELJ   |DRAŽGOŠE 42        |
+-------+-----------------------+---------------------------+
|2.   |BOŠTJAN LUŠINA     |DRAŽGOŠE 49        |
+-------+-----------------------+---------------------------+
|3.   |BRANKO KAVČIČ     |DRAŽGOŠE 17        |
+-------+-----------------------+---------------------------+
|4.   |ANDREJA LUŠINA     |DRAŽGOŠE 2         |
+-------+-----------------------+---------------------------+
|5.   |ANTON GOLEK      |RUDNO 32          |
+-------+-----------------------+---------------------------+
|6.   |IVANA KELC       |RUDNO 28          |
+-------+-----------------------+---------------------------+
|7.   |JANEZ NASTRAN     |RUDNO 11          |
+-------+-----------------------+---------------------------+
KRAJEVNA SKUPNOST SELCA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-----------------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                      |
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|1.      |ANTON ŠOLAR    |KALIŠE 9  |      32|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|VOLILNA ENOTA 2                      |
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|1.      |JANJA BERCE    |LAJŠE 12  |      64|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|VOLILNA ENOTA 3                      |
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|1.      |JOŽE ŠOLAR    |TOPOLJE 7 |      51|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|VOLILNA ENOTA 4                      |
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|1.      |ALOJZ BOŽIČ    |GOLICA 6  |      26|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|VOLILNA ENOTA 5                      |
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|1.      |NATAŠA DOLENEC  |SELCA 110 |      49|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|2.      |TOMAŽ HABJAN   |SELCA 149 |      74|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|3.      |BRANKA KREK    |SELCA 11a |      69|
|       |PETRINA      |      |       |
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|VOLILNA ENOTA 6                      |
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|1.      |MARJAN POTOČNIK  |SELCA 126 |      87|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|2.      |JANEZ ŠOLAR    |SELCA 125 |      72|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|3.      |MATIJA NASTRAN  |SELCA 99  |     100|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|4.      |MARKO NASTRAN   |SELCA 32  |      61|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|5.      |STANKO POGAČNIK  |SELCA 56  |      59|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
|6.      |PETRA POHLEVEN  |SELCA 115 |      63|
+--------------+------------------+-----------+-------------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Selca, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+--+-----------------------------+------------------------+
|1.|ANTON ŠOLAR         |KALIŠE 9        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|2.|JANJA BERCE         |LAJŠE 12        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|3.|JOŽE ŠOLAR          |TOPOLJE 7        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|4.|ALOJZ BOŽIČ         |GOLICA 6        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|5.|TOMAŽ HABJAN         |SELCA 149        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|6.|BRANKA KREK PETRINA     |SELCA 11a        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|7.|MATIJA NASTRAN        |SELCA 99        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|8.|MARJAN POTOČNIK       |SELCA 126        |
+--+-----------------------------+------------------------+
|9.|JANEZ ŠOLAR         |SELCA 125        |
+--+-----------------------------+------------------------+
KRAJEVNA SKUPNOST SORICA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                        |
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|1.    |TOMAŽ ČUFER   |SP. DANJE 9   |       143|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|2.    |ANDREJ JENSTRLE |PODPOREZEN 3   |       77|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|3.    |JANEZ ŠUBIC   |SP. SORICA 4   |       129|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|4.    |PRIMOŽ PINTAR  |SP. SORICA 8   |       161|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|5.    |ANTON EGART   |ZG. SORICA 32a  |       125|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|6.    |JANA ČUFAR    |ZG. SORICA 64a  |       135|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|7.    |ANDREJ KEJŽAR  |ZG. SORICA 4   |       138|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|8.    |MARKO GASSER   |ZG. DANJE 3   |       69|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|9.    |MARIJA FRELIH  |ZG. SORICA 42  |       87|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|10.   |LUCIJA GOLJA   |SP. DANJE 6   |       109|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
|11.   |VANJA GASSER   |ZG. DANJE 3   |       27|
+---------+-----------------+-----------------+----------------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Sorica, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+-------+------------------+-----------------------------------+
|1.   |PRIMOŽ PINTAR   |SP. SORICA 8            |
+-------+------------------+-----------------------------------+
|2.   |TOMAŽ ČUFER    |SP. DANJE 9            |
+-------+------------------+-----------------------------------+
|3.   |ANDREJ KEJŽAR   |ZG. SORICA 4            |
+-------+------------------+-----------------------------------+
|4.   |JANA ČUFAR    |ZG. SORICA 64a           |
+-------+------------------+-----------------------------------+
|5.   |JANEZ ŠUBIC    |SP. SORICA 4            |
+-------+------------------+-----------------------------------+
|6.   |ANTON EGART    |ZG. SORICA 32a           |
+-------+------------------+-----------------------------------+
|7.   |LUCIJA GOLJA   |SP. DANJE 6            |
+-------+------------------+-----------------------------------+
KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+-----------------------------------------------------------+
|VOLILNA ENOTA 1                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |VLASTA KOSEM    |ŽELEZNIKI,    |    30|
|      |          |JESENOVEC 10   |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|2.     |PETER GORTNAR   |ŽELEZNIKI, NA  |    58|
|      |          |PLAVŽU 39    |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|3.     |KATARINA KUTIN   |ŽELEZNIKI, NA  |    44|
|      |          |PLAVŽU 68    |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 2                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |JANEZ KAMENŠEK   |ŽELEZNIKI, TRN JE|   112|
|      |          |3        |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|2.     |VERONIKA BENEDIČIČ |ŽELEZNIKI, NA  |   145|
|      |          |PLAVŽU 16a    |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 3                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |ŠPELA PREZELJ   |ŽELEZNIKI, NA  |   331|
|      |          |KRESU 23     |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|2.     |FERDINAND ŠMID   |ŽELEZNIKI, NA  |   194|
|      |          |KRESU 23     |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|3.     |POLONA GORTNAR   |ŽELEZNIKI, OTO KI|   199|
|      |          |6        |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|4.     |KARLO JURIĆ    |ŽELEZNIKI,   NA|   145|
|      |          |KRESU 14     |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|5.     |PETER DEBELJAK   |ŽELEZNIKI, NA  |   120|
|      |          |KRESU 21     |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 4                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |VILJEM RANT    |ŽELEZNIKI,    |   139|
|      |          |ČEŠNJICA 12b   |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|2.     |ANTON BOGATAJ   |ŽELEZNIKI, LOG 75|   115|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|3.     |ANTON GORENC    |ŽELEZNIKI, LOG 5a|   155|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|4.     |JURO GRGIĆ     |ŽELEZNIKI,    |    54|
|      |          |ČEŠNJICA 37   |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 5                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |STANISLAV     |STUDENO 35    |    55|
|      |HAJDINJAK     |         |     |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|2.     |JANEZ HABJAN    |STUDENO 25    |    42|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 6                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |ANITA DERLINK   |OSOJNIK 1    |    32|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|2.     |VILKO KAVČIČ    |ZALI LOG 6b   |   102|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|3.     |JANEZ RANT     |ZALI LOG 10   |    64|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 7                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |JURIJ DEMŠAR    |MARTINJ VRH 37  |   123|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 8                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |FRANC JELENC    |SMOLEVA 1    |    75|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|VOLILNA ENOTA 9                      |
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|1.     |MATEJ ŠMID     |PODLONK 30    |    75|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
|2.     |MILAN LOTRIČ    |PODLONK 16    |    20|
+-----------+-------------------+-----------------+---------+
Člani sveta Krajevne skupnosti Železniki, izvoljeni na volitvah 10. oktobra 2010, so:
+---+-----------------------+------------------------------+
|1. |PETER GORTNAR     |ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 39    |
+---+-----------------------+------------------------------+
|2. |VERONIKA BENEDIČIČ   |ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 16a   |
+---+-----------------------+------------------------------+
|3. |ŠPELA PREZELJ     |ŽELEZNIKI, NA KRESU 23    |
+---+-----------------------+------------------------------+
|4. |POLONA GORTNAR     |ŽELEZNIKI, OTOKI 6      |
+---+-----------------------+------------------------------+
|5. |ANTON GORENC      |ŽELEZNIKI, LOG 5a       |
+---+-----------------------+------------------------------+
|6. |VILJEM RANT      |ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 12b    |
+---+-----------------------+------------------------------+
|7. |STANISLAV HAJDINJAK  |STUDENO 35          |
+---+-----------------------+------------------------------+
|8. |VILKO KAVČIČ      |ZALI LOG 6b          |
+---+-----------------------+------------------------------+
|9. |JURIJ DEMŠAR      |MARTINJ VRH 37        |
+---+-----------------------+------------------------------+
|10.|FRANC JELENC      |SMOLEVA 1           |
+---+-----------------------+------------------------------+
|11.|MATEJ ŠMID       |PODLONK 30          |
+---+-----------------------+------------------------------+
Št. OVK-P/2010
Železniki, dne 14. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Občine Železniki Češnjica 48, 4228 Železniki
Klavdija Ana Magič l.r.
Predsednica OVK
Občine Železniki

AAA Zlata odličnost