Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4380. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih in javnih skladih iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, stran 12365.

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 8/10 – odl. US, 13/10 in 16/10 – odl. US, 50/10 – odl. US in 59/10) ter prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih in javnih skladih iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga javni zavodi in javni skladi iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
II. OBSEG SREDSTEV
2. člen
V javnih zavodih in javnih skladih iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša največ 30 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.
III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-120/2010/3
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2010-2511-0083
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost