Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4406. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, stran 12539.

Skladno z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Rečica ob Savinji sestavila
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010
I.
Število volilnih upravičencev:             1.949
Skupaj glasovalo po imeniku:              1.352
Število oddanih glasov, od tega:            1.352
– po pošti                         1
– na domu                          1
– predčasno                        33
Glasovalo s potrdilom:                   1
Volilna udeležba (skupaj):               69,37%
II.
IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA
II. a
Število volilnih upravičencev:             1.949
Skupaj glasovalo po imeniku:              1.352
Število oddanih glasov:                 1.352
Število neveljavnih glasov:                 9
Glasovalo s potrdilom:                   1
II. b
Posamezni kandidat je prejel naslednje število/odstotek glasov:
+------------+---------------------------+---------+-----------+
|Kandidat  |Predlagatelj        |   Št.|  Odstotek|
|      |              |  glasov|   glasov|
+------------+---------------------------+---------+-----------+
|Vincenc   |Andrej Flere in skupina  |   920|   68,50%|
|Jeraj    |volivcev          |     |      |
+------------+---------------------------+---------+-----------+
|Vilibald  |SDS – SLOVENSKA      |   318|   23,68%|
|Vengust   |DEMOKRATSKA STRANKA    |     |      |
+------------+---------------------------+---------+-----------+
|Srečko   |Desus – DEMOKRATIČNA    |    58|   4,32%|
|Prislan   |STRANKA UPOKOJENCEV    |     |      |
|      |SLOVENIJE in Franc Žunter |     |      |
|      |in skupina volivcev    |     |      |
+------------+---------------------------+---------+-----------+
|Stanko   |Angela Dolinar in skupina |    47|   3,50%|
|Gašparič  |volivcev          |     |      |
+------------+---------------------------+---------+-----------+
II. c
Skladno z določbo 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil za župana Občine Rečica ob Savinji izvoljen:
Vincenc Jeraj, roj. 1. 6. 1957, Rečica ob Savinji 111, 3332 Rečica ob Savinji, ki je prejel 68,50% glasov po veljavnih glasovnicah.
III.
IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE REČICA OB SAVINJI
VOLILNA ENOTA 01
V volilni imenik za območje VE 1 je bilo vpisanih 241 volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 171 volivcev, od tega:
– po pošti: 0,
– predčasno: 6.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
SKUPAJ JE GLASOVALO 171 VOLIVCEV.
ŠT. ODDANIH GLASOVNIC: 171
ŠT. NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0
Posamezni kandidat je prejel naslednje število/odstotek glasov:
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Kandidat  |Ime liste/predlagatelja    |   Št.| Odstotek|
|      |               | glasov|  glasov|
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Anton   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |   86|  50,29%|
|Strnišnik |STRANKA            |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Jernej   |Gregor Žunter in skupina   |   49|  28,65%|
|Žunter   |volivcev           |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Peter   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |   36|  21,05%|
|Brezovnik |STRANKA            |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
VOLILNA ENOTA 02
V volilni imenik za območje VE 2 je bilo vpisanih 465 volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 337 volivcev, od tega:
– po pošti: 1,
– predčasno: 9.
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
SKUPAJ JE GLASOVALO 338 VOLIVCEV.
ŠT. ODDANIH GLASOVNIC: 338
ŠT. NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 9
Posamezni kandidat je prejel naslednje število/odstotek glasov:
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Kandidat  |Ime liste/predlagatelja    |   Št.| Odstotek|
|      |               | glasov|  glasov|
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Jelka   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |   253|  47,38%|
|Štorgelj  |STRANKA            |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Anton   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |   167|  31,27%|
|Jezernik  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Boštjan  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI    |   114|  21,35%|
|Rakun   |               |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
VOLILNA ENOTA 03
V volilni imenik za območje VE 3 je bilo vpisanih 360 volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 228 volivcev, od tega:
– po pošti: 0,
– predčasno: 3.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
SKUPAJ JE GLASOVALO 228 VOLIVCEV.
ŠT. ODDANIH GLASOVNIC: 228
ŠT. NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1
Posamezni kandidat je prejel naslednje število/odstotek glasov:
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Kandidat  |Ime liste/predlagatelja    |  Št.| Odstotek|
|      |               | glasov|  glasov|
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Štefan   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |  118|  29,14%|
|Farkaš   |STRANKA            |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Polonca   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |   92|  22,72%|
|Kolenc   |STRANKA            |    |     |
|Ozimic   |               |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Jože Mlinar |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |   85|  20,99%|
|      |STRANKA            |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Marija   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |   79|  19,51%|
|Visočnik  |STRANKA            |    |     |
|Melavc   |               |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Franc    |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |   31|   7,65%|
|Škrubej   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
VOLILNA ENOTA 04
V volilni imenik za območje VE 4 je bilo vpisanih 428 volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 281 volivcev, od tega:
– po pošti: 0,
– predčasno: 7.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
SKUPAJ JE GLASOVALO 281 VOLIVCEV.
ŠT. ODDANIH GLASOVNIC: 281
ŠT. NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 3
Posamezni kandidat je prejel naslednje število/odstotek glasov:
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Kandidat  |Ime liste/predlagatelja    |  Št.| Odstotek|
|      |               | glasov|  glasov|
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Franjo   |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA  |  102|  20,82%|
|Pukart   |SLOVENIJE           |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Milan    |Jože Štorgel in skupina    |   99|  20,20%|
|Cajner   |volivcev           |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Matej    |Miha Vončina in skupina    |   96|  19,59%|
|Vončina   |volivcev           |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Marjana   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |   72|  14,69%|
|Rakun Jurič |STRANKA            |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Jurij    |Karl Kolenc in skupina    |   55|  11,22%|
|Kolenc   |volivcev           |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Mira Kolenc |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |   37|   7,55%|
|      |STRANKA            |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
|Srečko   |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA |   29|   5,92%|
|Prislan   |UPOKOJENCEV SLOVENIJE     |    |     |
+------------+------------------------------+-------+----------+
VOLILNA ENOTA 05
V volilni imenik za območje VE 5 je bilo vpisanih 238 volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 180 volivcev, od tega:
– po pošti: 0,
– predčasno: 0.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
SKUPAJ JE GLASOVALO 180 VOLIVCEV.
ŠT. ODDANIH GLASOVNIC: 180
ŠT. NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 0
Posamezni kandidat je prejel naslednje število/odstotek glasov:
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Kandidat  |Ime liste/predlagatelja    |   Št.| Odstotek|
|      |               | glasov|  glasov|
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Janko   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |   96|  53,33%|
|Žuntar   |STRANKA            |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Aleš    |Sonja Bitenc in skupina    |   38|  21,11%|
|Krančič  |volivcev           |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Franc   |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA  |   37|  20,56%|
|Finkšt   |SLOVENIJE           |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Jože    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |    9|   5,00%|
|Hribernik |STRANKA            |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
VOLILNA ENOTA 06
V volilni imenik za območje VE 6 je bilo vpisanih 216 volivcev.
Po volilnem imeniku je glasovalo 154 volivcev, od tega:
– po pošti: 0,
– predčasno: 8.
S potrdilom ni glasoval noben volivec.
SKUPAJ JE GLASOVALO 154 VOLIVCEV.
ŠT. ODDANIH GLASOVNIC: 154
ŠT. NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 1
Posamezni kandidat je prejel naslednje število/odstotek glasov:
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Kandidat  |Ime liste/predlagatelja    |   Št.| Odstotek|
|      |               | glasov|  glasov|
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Andrej   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA    |   73|  47,71%|
|Flere   |STRANKA            |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Jožef   |NSI – NOVA SLOVENIJA –    |   44|  28,76%|
|Grudnik  |KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Miran Krefl|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA  |   22|  14,38%|
|      |SLOVENIJE           |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
|Stanko   |Angela Dolinar in skupina   |   14|   9,15%|
|Gašparič  |volivcev           |    |     |
+-----------+------------------------------+--------+----------+
Skladno z določbo 85. člena ZLV in Odlokom, s katerim je določeno število članov občinskega sveta v posamezni volilni enoti Občine Rečica ob Savinji, je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili za člana občinskega sveta izvoljeni naslednji kandidati:
1. Anton STRNIŠNIK, roj. 15. 1. 1970, Dol Suha 28, 3332 Rečica ob Savinji
2. Jelka ŠTORGELJ, roj. 23. 1. 1961, Rečica ob Savinji 56, 3332 Rečica ob Savinji
3. Anton JEZERNIK, roj. 19. 5. 1939, Rečica ob Savinji 25, 3332 Rečica ob Savinji
4. Štefan FARKAŠ, roj. 3. 10. 1957, Grušovlje 19, 3332 Rečica ob Savinji
5. Polonca KOLENC OZIMIC, roj. 25. 7. 1973, Homec 23, 3332 Rečica ob Savinji
6. Franjo PUKART, roj. 8. 10. 1961, Varpolje 32, 3332 Rečica ob Savinji
7. Milan CAJNER, roj. 8. 5. 1953, Varpolje 59, 3332 Rečica ob Savinji
8. Janko ŽUNTAR, roj. 10. 8. 1964, Zg. Pobrežje 29, 3332 Rečica ob Savinji
9. Andrej FLERE, 9. 1. 1961, Sp. Rečica 22, 3332 Rečica ob Savinji.
Št. 041-0004/2010-124
Rečica ob Savinji, dne 11. oktobra 2010
Predsednica OVK:
Jana Jurak Zidarn l.r.

AAA Zlata odličnost