Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4385. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Dolenjske Toplice, stran 12521.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija Občine Dolenjske Toplice na podlagi zapisnikov volilnih odborov glede ugotavljanja izida glasovanja za župana in člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice sestavila
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev 2010 v Občini Dolenjske Toplice
I
V Občini Dolenjske Toplice je na volitvah za župana od vseh 2.863 volilnih upravičencev glasovalo 1.694 volilnih upravičencev ali 59,17% od vseh volivcev. Od 1.694 oddanih glasovnic je bilo 1.665 ali 98,29% veljavnih in 29 ali 1,71% neveljavnih.
II
Kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:
+--------------------+--------------------+--------------------+
|          |       Glasov|          %|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Jože Muhič     |         865|        51,95|
+--------------------+--------------------+--------------------+
|Franc Vovk     |         800|        48,05|
+--------------------+--------------------+--------------------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil v Občini Dolenjske Toplice za župana za mandatno obdobje 2010 do 2014 izvoljen Jože Muhič, roj. 1. 10. 1953, Kočevske Poljane, Dolenjske Toplice.
III
V Občini Dolenjske Toplice je na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice od vseh 2.863 volilnih upravičencev glasovalo 1.694 volilnih upravičencev ali 59,17% od vseh volivcev. Od 1.694 oddanih glasovnic je bilo 1.630 ali 96,22% veljavnih in 64 ali 3,78% neveljavnih.
IV
Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|   |Lista              | Glasov |Preferenčnih |
|   |                 |    |  glasov  |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|1.  |Socialni demokrati        | 323  |   78   |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|2.  |Slovenska demokratska stranka  | 261  |   75   |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|3.  |Lista za enakomeren razvoj občine| 230  |   89   |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|4.  |Nova Slovenija – Krščanska    | 192  |   39   |
|   |ljudska stranka         |    |       |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|5.  |Lista topliške doline      | 184  |   75   |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|6.  |Slovenska ljudska stranka    | 143  |   54   |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|7.  |Zares – nova politika      | 130  |   52   |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
|8.  |Liberalna demokracija Slovenije | 125  |   40   |
+-----+---------------------------------+--------+-------------+
V
Na podlagi d’Hontovega sistema so mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:
1. Socialni demokrati, 3 mandati,
2. Slovenska demokratska stranka, 2 mandata,
3. Lista za enakomeren razvoj občine, 2 mandata,
4. Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka, 1 mandat,
5. Lista topliške doline, 1 mandat,
6. Slovenska ljudska stranka, 1 mandat,
7. Zares – nova politika, 1 mandat.
VI
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Dolenjske Toplice za mandatno obdobje 2010 do 2014 izvoljeni:
Socialni demokrati:
– Jože Muhič, roj. 1. 10. 1953, Kočevske Poljane 6, Dolenjske Toplice
– Vid Klančičar, roj. 18. 8. 1969, Dolenjske Toplice, Pionirska cesta 3, Dolenjske Toplice
– Alenka Malenšek, roj. 18. 7. 1949, Dolenjske Toplice, Cviblje 30, Dolenjske Toplice
Slovenska demokratska stranka:
– Bojan Potočar, roj. 14. 10. 1965, Podhosta 48, Dolenjske Toplice
– Gregor Razboršek, roj. 3. 1. 1976, Dolenjske Toplice, Sokolski trg 2, Dolenjske Toplice
Lista za enakomeren razvoj občine:
– Jože Pavlin, roj. 12. 11. 1953, Sela pri Dolenjskih Toplicah 45, Dolenjske Toplice
– Andrej Šenica, roj. 7. 9. 1972, Dolenjske Toplice, Sokolski trg 9, Dolenjske Toplice
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka:
– Franc Vovk, roj. 8. 12. 1960, Pod Cvingerjem 34, Dolenjske Toplice
Lista topliške doline:
– Janez Tekavčič, roj. 24. 1. 1951, Dolenje Sušice 22, Dolenjske Toplice
Slovenska ljudska stranka:
– Jože Zupančič, roj. 14. 6. 1977, Selišče 5, Dolenjske Toplice
Liberalna demokracija Slovenije:
– Miran Perko, roj. 25. 4. 1957, Podhosta 50, Dolenjske Toplice
Zares – nova politika:
– Mišel Gorše, roj. 24. 9. 1972, Meniška vas 2, Dolenjske Toplice.
Št. 041-1/2010(0103)-117
Dolenjske Toplice, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Dolenjske Toplice
Ana Novina l.r.

AAA Zlata odličnost