Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4400. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1761/39, k.o. Gradišče, in 2357/11, k.o. Lanišče, stran 12534.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo in spremembe, št. 126/07 in 108/09) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo in spremembe, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 36. redni seji dne 30. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1761/39, k.o. Gradišče, in 2357/11, k.o. Lanišče
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1761/39 – pot, v izmeri 88 m2, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 2096, k.o. Gradišče, in na parc. št. 2357/11, k.o. Lanišče – pot, v izmeri 59 m², vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 2504.
2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Občine Škofljica ter se vknjižita kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 007-15/2010
Škofljica, dne 5. oktobra 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost