Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4396. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert, stran 12530.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert
Občinska volilna komisija Občine Šentrupert je na podlagi 85. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov ter zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010 na 4. seji dne 13. 10. 2010 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Šentrupert.
I.
V volilni imenik Občine Šentrupert je bilo vpisanih 1.962 volivcev.
Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 911 volivcev.
S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
Skupno je glasovalo 911 volivcev.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 911 glasovnic.
Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih voli oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo neveljavnih 22 glasovnic.
III.
VOLILNA ENOTA 01
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 233 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 141 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 141 volivcev.
e. Oddanih je bilo 141 glasovnic.
f. Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
g. Veljavnih je bilo 139 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 139.
Z. št. Kandidat     Ime liste /       Št.    %
             predlagatelja     glasov  glasov
--------------------------------------------------------------------
1.   Stanislav    NSI – Nova Slovenija –  46    33,09
    Strajnar     Krščanska ljudska
             stranka
--------------------------------------------------------------------
2.   Ksenija Radminič Ciril Virant in     59    42,45
    Virant      skupina volivcev
--------------------------------------------------------------------
3.   Jože Zaplatar  Rupert Gole in skupina  34    24,46
             volivcev
--------------------------------------------------------------------
IV.
VOLILNA ENOTA 02
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 386 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 157 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 157 volivcev.
e. Oddanih je bilo 157 glasovnic.
f. Neveljavna je bila 1 glasovnica.
g. Veljavnih je bilo 156 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 246.
Z. št. Kandidat    Ime liste /       Št.    %
            predlagatelja      glasov  glasov
--------------------------------------------------------------------
1.   Peter Alojzij  NSI – Nova Slovenija –  67   27,23
    Kurent     Krščanska ljudska
            stranka
--------------------------------------------------------------------
2.   Sabina Anderlič SDS – Slovenska      20    8,13
            demokratska stranka
--------------------------------------------------------------------
3.   Marko Gričar  Damjan Breznikar in    75   34,15
            skupina volivcev
--------------------------------------------------------------------
4.   Alojzij     Maja Gregorčič in     84   30,49
    Gregorčič    skupina volivcev
--------------------------------------------------------------------
V.
VOLILNA ENOTA 03
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 630 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 280 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 280 volivcev.
e. Oddanih je bilo 280 glasovnic.
f. Neveljavnih je bilo 7 glasovnic.
g. Veljavnih je bilo 273 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 672.
Z. št. Kandidat    Ime liste /       Št.   % glasov
            predlagatelja      glasov
------------------------------------------------------------------
1.   Jurij Bizjak  Dušan Tratar in     201    29,91
            skupina volivcev
------------------------------------------------------------------
2.   Franc Bartolj Jurij Bizjak in     215    31,99
            skupina volivcev
------------------------------------------------------------------
3.   Anton Rugelj  Miro Brezovar in     187    27,83
            skupina volivcev
------------------------------------------------------------------
4.   Leopold Piškur SDS – Slovenska      69    10,27
            demokratska stranka
------------------------------------------------------------------
VI.
VOLILNA ENOTA 04
a. V volilni imenik je bilo vpisanih 713 volivcev.
b. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 333 volivcev.
c. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
d. Skupaj glasovalo 333 volivcev.
e. Oddanih je bilo 333 glasovnic.
f. Neveljavnih je bilo 12 glasovnic.
g. Veljavnih je bilo 321 glasovnic.
h. Skupno število veljavnih glasov je bilo 681.
Z. št. Kandidat    Ime liste /        Št.  % glasov
            predlagatelja      glasov
----------------------------------------------------------------------
1.   Ruža Brcar   Jože Gorenc in skupina  162   23,79
            volivcev
----------------------------------------------------------------------
2.   Janko Ziherl  Robert Jereb in      109   16,01
            skupina volivcev
----------------------------------------------------------------------
3.   Dominik Povše SDS – Slovenska      80    11,75
            demokratska stranka
----------------------------------------------------------------------
4.   Izidor KovaljevMartin Urana in      119   17,47
            skupina volivcev
----------------------------------------------------------------------
5.   Peter Pavlin  NSI – Nova Slovenija –  79    11,60
            Krščanska ljudska
            stranka
----------------------------------------------------------------------
6.   Ludvik Ahlin  Danica Ahlin in      132   19,38
            skupina volivcev
----------------------------------------------------------------------
VII.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da noben kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in noben od volivcev v roku, navedenem v 98. členu ZLV, ni vložil ugovora zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov.
VIII.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da so v Občinski svet Občine Šentrupert izvoljeni kandidati:
1. Ksenija Radminič Virant, roj. 6. 10. 1967, stan. Gorenje Jesenice 22, 8232 Šentrupert
2. Alojzij Gregorčič, roj. 8. 4. 1955, stan. Slovenska vas 2, 8232 Šentrupert
3. Marko Gričar, roj. 3. 1. 1968, stan. Straža 6, 8232 Šentrupert
4. Franc Bartolj, roj. 31. 8. 1940, stan. Bistrica 22, 8232 Šentrupert
5. Jurij Bizjak, roj. 25. 4. 1954, stan. Rakovnik pri Šentrupertu 25, 8232 Šentrupert
6. Anton Rugelj, roj. 7. 12. 1953, stan. Šentrupert 83, 8232 Šentrupert
7. Ruža Brcar, roj. 11. 7. 1951, stan. Hrastno 27, 8232 Šentrupert
8. Ludvik Ahlin, roj. 6. 11. 1950, stan. Zaloka 6, 8232 Šentrupert
9. Izidor Kovaljev, roj. 29. 6. 1960, stan. Hom 13, 8232 Šentrupert.
IX.
To poročilo se objavi na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si, objavljeno pa bo tudi v naslednji številki glasila Občine Šentrupert.
Št. 041-0024/2010
Šentrupert, dne 13. oktobra 2010
Člani OVK:
Breda Vojnovič l.r.
Tanja Us Pavlin l.r.
Mateja Prijatelj l.r.
Predsednik OVK:
Boštjan Sladič l.r.

AAA Zlata odličnost