Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4383. Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 12519.

Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnika delodajalcev
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA, ki jo zastopa predsednik Danilo Daneu;
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE, Sekcija za gostinstvo in turizem; ki jo zastopa predsednica Alenka Iskra
in
kot predstavnika delojemalcev
SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE, ZSSS, ki ga zastopa predsednik Kristijan Lasbaher;
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE, SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE, ki jo zastopa predsednica Irena Valenti
K O L E K T I V N O P O G O D B O
o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, člane podpisnikov te kolektivne pogodbe, oziroma za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost gostinstva in turizma po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti.
3. člen
Osebna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za vse delavce, ki so pri delodajalcih, za katere kolektivna pogodba velja, zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
4. člen
Določitev najnižjih osnovnih plač
Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih so:
+-------------------------------+------------------------------+
|    Tarifni razred     | Najnižja osnovna plača, v € |
+-------------------------------+------------------------------+
|    1. tarifni razred    |            448,40|
+-------------------------------+------------------------------+
|    2. tarifni razred    |            487,59|
+-------------------------------+------------------------------+
|    3. tarifni razred    |            538,32|
+-------------------------------+------------------------------+
|    4. tarifni razred    |            593,64|
+-------------------------------+------------------------------+
|    5. tarifni razred    |            663,97|
+-------------------------------+------------------------------+
|    6. tarifni razred    |            780,38|
+-------------------------------+------------------------------+
|    7. tarifni razred    |            878,37|
+-------------------------------+------------------------------+
|    8. tarifni razred    |           1.035,14|
+-------------------------------+------------------------------+
|    9. tarifni razred    |           1.231,10|
+-------------------------------+------------------------------+
5. člen
Časovna veljavnost
Ta kolektivna pogodba velja od 1. 10. 2010 dalje.
Ta kolektivna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2010
DELOJEMALCI:
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednik
Kristijan Lasbaher l.r.
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije – Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Predsednica
Irena Valenti l.r.
 
DELODAJALCI:
Gospodarska zbornica Slovenije
Turistično gostinska zbornica
Predsednik
Danilo Daneu l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za gostinstvo in turizem
Predsednica
Alenka Iskra l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 13. 10. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004/23 o tem, da je Kolektivna pogodba o določitvi najnižjih osnovnih plač za dejavnost gostinstva in turizma Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7/6.

AAA Zlata odličnost