Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4390. Poročilo o izidu volitev župana, volitev v občinski svet in volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Podčetrtek, stran 12525.

Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) in zapisnika o delu občinske volilne komisije Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek, ki so bile 10. 10. 2010, sestavila
I. POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE PODČETRTEK
1.
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2853 glasovalo 1412 volivcev, kar znaša 49,49% vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1409 glasovnic, od tega je bilo 63 neveljavnih in 1346 veljavnih glasovnic.
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. PETER MISJA   je dobil 1346 glasov, kar znaša 100%
          veljavnih glasov.
3.
Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) ugotovila, da je za župana občine Podčetrtek izvoljen
PETER MISJA, roj. 9. 6. 1968, stanujoč Imeno 20, 3254 Podčetrtek.
II. POROČILO O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET
Občinska volilna komisija Podčetrtek je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta uporabila 14. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08).
V Občini Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 2853 glasovalo 1412 volivcev, kar znaša 49,49% vseh volilnih upravičencev.
Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 1412 glasovnic, od tega je bilo 62 neveljavnih in 1350 veljavnih glasovnic.
V volilni enoti, ki obsega območje celotne Občine Podčetrtek, se je volilo 12 članov občinskega sveta. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov in mandatov:
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|     IME LISTE     | ŠTEVILO | % GLASOV |  ŠT.  |
|              | GLASOV |      | MANDATOV |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|1. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA|  80  |  5,93  |  1   |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|2. LIBERALNA DEMOKRACIJA  |  78  |  5,78  |  1   |
|SLOVENIJE          |     |      |     |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|3. NOVA SLOVENIJA –     |  42  |  3,11  |  0   |
|Krščanska ljudska stranka  |     |      |     |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|4. ROD, lista za razvoj in |  155  |  11,48  |  1   |
|obnovo doma         |     |      |     |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|5. LISTA ZA KS PRISTAVO   |  132  |  9,78  |  1   |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|6. SOCIALNI DEMOKRATI    |  146  |  10,81  |  1   |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
|7. LISTA ZA TRAJNOSTNI   |  194  |  14,37  |  2   |
|RAZVOJ OBČINE PODČETRTEK  |     |      |     |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
| 8. LISTA ZA KS POLJE OB  |  110  |  8,15  |  1   |
|SOTLI            |     |      |     |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
| 9. SLOVENSKA DEMOKRATSKA  |  340  |  25,19  |  4   |
|STRANKA           |     |      |     |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
| 10. DeSUS – Demokratična  |  73  |  5,41  |  0   |
|stranka upokojencev     |     |      |     |
|Slovenije          |     |      |     |
+----------------------------+----------+-----------+----------+
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Maks JURAK, Sela 7, 3254 Podčetrtek
iz liste Slovenska ljudska stranka
2. Anton POČIVAVŠEK, Sodna vas 39, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste Liberalna demokracija Slovenije
3. Boris POČIVAVŠEK, Imeno 1B, 3254 Podčetrtek
iz liste ROD, lista za razvoj in obnovo doma
4. Gojko LONČARIČ, Pristava pri Mestinju 23, 3253 Pristava pri Mestinju
iz Liste za KS Pristavo
5. Srečko GOBEC, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste Socialni demokrati
6. mag. Darija ŠTRAUS TRUNK, Imeno 73, 3254 Podčetrtek
7. Blaž ŠELEKAR, Imeno 76, 3254 Podčetrtek
iz Liste za trajnostni razvoj Občine Podčetrtek
8. Zlatko JURIČAN, Polje ob Sotli 17, 3255 Buče
iz Liste za KS Polje ob Sotli
9. mag. Marko JURAK, Sela 3, 3254 Podčetrtek
10. Ana KOPRIVC, Pristava pri Mestinju 40, 3254 Pristava pri Mestinju
11. mag. Srečko JUG, Pristava pri Lesičnem 9b, 3261 Lesično
12. Jožefa UŽMAH, Pristava pri Mestinju 17, 3253 Pristava pri Mestinju
iz liste Slovenska demokratska stranka.
III. 1. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODČETRTEK
1.
V Krajevni skupnosti Podčetrtek je od skupnega števila volivcev 861, glasovalo 430 volivcev, kar znaša 49,94% vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 430 glasovnic, od tega je bilo 20 neveljavnih in 410 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08).
V štirih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Podčetrtek se je volilo 8 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Martin JURAK, Trška cesta 49, 3254 Podčetrtek
2. Irena DEBELAK, Trška cesta 100, 3254 Podčetrtek
3. Urban Rudi VIDETIČ, Trška cesta 45a, 3254 Podčetrtek
4. Bojan MOTOH, Slake 38, 3254 Podčetrtek
5. Boštjan MISJA, Imeno 20, 3254 Podčetrtek
6. Romana ULČNIK, Imeno 41, 3254 Podčetrtek
7. Dušan ŠELIGO, Imeno 44, 3254 Podčetrtek
8. Leopold ALEGRO, Golobinjek ob Sotli 10, 3254 Podčetrtek.
2. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJE OB SOTLI
1.
V Krajevni skupnosti Polje ob Sotli je od skupnega števila volivcev 385, glasovalo 192 volivcev, kar znaša 49,87% vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 192 glasovnic, od tega je bilo 7 neveljavnih in 185 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08).
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Polje ob Sotli se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Peter HOSTNIK, Polje ob Sotli 11, 3255 Buče
2. Helena AVGUSTINČIČ, Sedlarjevo 8, 3255 Buče
3. Anton DEBELAK, Sedlarjevo 4, 3255 Buče
4. Slavko JUG, Prelasko 2, 3255 Buče
5. Anton GERŠAK, Brezovec pri Polju 20, 3255 Buče
6. Silvija TURK, Brezovec pri Polju 6, 3255 Buče
7. Franc VRENKO, Lastnič 3, 3255 Buče
8. Jožef LEBIČ, Lastnič 71, 3255 Buče
9. Slavica VALENČAK, Lastnič 54, 3255 Buče.
3. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PRISTAVA PRI MESTINJU
1.
V Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju je od skupnega števila volivcev 899, glasovalo 443 volivcev, kar znaša 49,27% vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 443 glasovnic, od tega je bilo 17 neveljavnih in 426 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08).
V devetih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Uroš CVERLIN, Pristava pri Mestinju 41a, 3253 Pristava pri Mestinju
2. Franc ČOKL, Jerčin 17, 3253 Pristava pri Mestinju
3. Jožef KORITNIK, Sodna vas 31, 3253 Pristava pri Mestinju
4. Srečko GOBEC, Cmereška Gorca 2, 3253 Pristava pri Mestinju
5. Zvonimir ŠTUS, Roginska Gorca 37, 3253 Pristava pri Mestinju
6. Darko GUZEJ, Sv. Ema 9, 3253 Pristava pri Mestinju
7. Stanko STRES ml., Nezbiše 36, 3253 Pristava pri Mestinju
8. Damjan CVERLIN, Vidovica 16, 3253 Pristava pri Mestinju
9. Josip ŠPOLJAR, Vonarje 21, 3253 Pristava pri Mestinju.
4. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VIRŠTANJ
1.
V Krajevni skupnosti Virštanj je od skupnega števila volivcev 473, glasovalo 223 volivcev, kar znaša 47,15% vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 223 glasovnic, od tega je bilo 27 neveljavnih in 196 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08).
V petih volilnih enotah v Krajevni skupnosti Virštanj se je volilo 9 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Jani TOPLIŠEK, Virštanj 57, 3254 Podčetrtek
2. Andrejka ŠTRAUS KRAMER, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek
3. Anton ŠARLAH, Virštanj 46, 3254 Podčetrtek
4. Janez VOLAVŠEK, Verače 9, 3254 Podčetrtek
5. Nada KODRIN, Verače 43, 3254 Podčetrtek
6. Maks JURAK, Sela 7, 3254 Podčetrtek
7. Albin LESKOVŠEK, Sela 1, 3254 Podčetrtek
8. Angela TOPLIŠEK, Gostinca 18, 3261 Lesično
9. mag. Srečko JUG, Pristava pri Lesičnem 9b, 3261 Lesično.
5. POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI OLIMJE
1.
V Krajevni skupnosti Olimje je od skupnega števila volivcev 235, glasovalo 123 volivcev, kar znaša 52,34% vseh volilnih upravičencev.
2.
Pri glasovanju za člane sveta krajevne skupnosti je bilo oddanih 123 glasovnic, od tega je bilo 6 neveljavnih in 117 veljavnih glasovnic.
3.
Občinska volilna komisija je pri ugotavljanju izida glasovanja za člane krajevne skupnosti uporabila 11. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08).
V eni volilni enoti v Krajevni skupnosti Olimje se je volilo 5 članov sveta krajevne skupnosti.
Izvoljeni so naslednji kandidati:
1. Marko ŽOLGER, Olimje 93, 3254 Podčetrtek
2. Franc JAKOPINA, Olimje 75, 3254 Podčetrtek
3. Andrej GOBEC, Olimje 41, 3254 Podčetrtek
4. Asunta JEŽOVNIK, Olimje 90, 3254 Podčetrtek
5. Martin MOTOH, Rudnica 1, 3254 Podčetrtek.
Št. 040-0007/2010
Podčetrtek, dne 12. oktobra 2010
Občinska volilna komisija Podčetrtek
Namestnica predsednice
Valerija Uršič l.r.

AAA Zlata odličnost