Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4407. Poročilo o izidu volitev v Občini Rogatec dne 10. 10. 2010, stran 12542.

Občinska volilna komisija Občine Rogatec je na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08 – ZLV-H) sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občini Rogatec dne 10. 10. 2010
1. VOLITVE ŽUPANA
1. V Občini Rogatec je od skupnega števila 2644 volilnih upravičencev glasovalo 1140 volivcev, kar znaša 43,12%.
2. Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 1140 glasovnic, od tega je bilo 1107 veljavnih in 33 neveljavnih.
Posamezna kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. Franc Očko  130 glasov, kar znaša 11,74% vseh veljavnih
         glasov
2. Martin Mikolič977 glasov, kar znaša 88,26% vseh veljavnih
         glasov.
Občinska volilna komisija Občine Rogatec je ugotovila, da je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah za župana Občine Rogatec izvoljen kandidat Martin Mikolič, roj. 7. 10. 1959, Steklarska ulica 16, Rogatec.
2. VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
I. Pri glasovanju za člane občinskega sveta je bilo oddanih 1139 glasovnic, od tega je bilo 1094 veljavnih in 45 neveljavnih.
Na ravni celotne Občine Rogatec so posamezne liste kandidatov dosegle naslednje rezultate:
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
|  |Ime liste         |  Št.  |% glasov |  Št.  |
|  |             | glasov |     |mandatov |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 1.|Nova Slovenija – Krščanska|  297  | 27,15 |  4  |
|  |ljudska stranka, N.Si   |     |     |     |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 2.|Slovenska demokratska   |  146  | 13,35 |  2  |
|  |stranka, SDS       |     |     |     |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 3.|DeSUS – Demokratična   |  129  | 11,79 |  1  |
|  |stranka upokojencev    |     |     |     |
|  |Slovenije         |     |     |     |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 4.|Liberalna demokracija   |  121  | 11,06 |  1  |
|  |Slovenije, LDS      |     |     |     |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 5.|Slovenska ljudska stranka,|  109  | 9,96  |  1  |
|  |SLS            |     |     |     |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 6.|Lovska družina Rogatec  |  93  | 8,50  |  1  |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 7.|Socialni demokrati, SD  |  84  | 7,68  |  1  |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 8.|Zares – nova politika   |  67  | 6,12  |  1  |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 9.|Zveza za prihodnost    |  27  | 2,47  |  0  |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
| 10.|Stranka slovenskega    |  21  | 1,92  |  0  |
|  |naroda, SSN        |     |     |     |
+----+--------------------------+----------+---------+---------+
 
II. V 1. volilni enoti na območju Občine Rogatec je od skupnega števila 1362 volilnih upravičencev glasovalo 577 volivcev, kar znaša 42,36%.
Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 577 glasovnic, od tega je bilo 556 veljavnih in 21 neveljavnih.
V skladu s 15., 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. Martin Mikolič, roj. 7. 10. 1959, Steklarska ulica 16, Rogatec (N.Si)
2. Viktor Božak, roj. 11. 4. 1965, Lerchingerjeva ulica 6, Rogatec (SDS)
3. Jelka Bilušić, roj. 31. 12. 1953, Maistrova ulica 2, Rogatec (DeSUS)
4. Viljem Prevolšek, roj. 24. 3. 1958, Trg 9, Rogatec (LDS)
5. Vili Bukšek, roj. 1. 1. 1966, Žahenberška cesta 1, Rogatec (N.Si)
6. Fredi Ferčec, roj. 25. 3. 1972, Hofmanova ulica 5, Rogatec (SD).
 
III. V 2. volilni enoti na območju Občine Rogatec je od skupnega števila 1282 volilnih upravičencev glasovalo 562 volivcev, kar znaša 43,84%.
Pri glasovanju za občinski svet je bilo oddanih 562 glasovnic, od tega je bilo 538 veljavnih in 24 neveljavnih.
V skladu s 15., 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1. Zvonko Vražić, roj. 26. 3. 1955, Dobovec pri Rogatcu 25b, Rogatec (N.Si)
2. Anton Polajžar ml., roj. 3. 4. 1980, Sveti Jurij 4, Rogatec (SLS)
3. Velimir Novak, roj. 3. 6. 1958, Log 61, Rogatec (Lovska družina Rogatec)
4. Anton Roškar, roj. 15. 12. 1956, Donačka Gora 36a, Rogatec (N.Si)
5. Vincenc Bele, roj. 11. 1. 1965, Žahenberc 42, Rogatec (SDS)
6. Martin Korez, roj. 31. 8. 1980, Donačka Gora 26b, Rogatec (Zares – nova politika).
3. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
I. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI ROGATEC
V krajevni skupnosti Rogatec je od skupnega števila 1362 volilnih upravičencev glasovalo 577 volivcev, kar znaša 42,36%. Oddanih je bilo 577 glasovnic, od tega je bilo 556 veljavnih in 21 neveljavnih.
Krajevna skupnost Rogatec je razdeljena na tri volilne enote. V vsaki volilni enoti se volijo trije člani sveta od skupno devetih članov.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Zlata Polajžer, roj. 19. 10. 1959, Pot k ribniku 13, Rogatec
2. Lidija Herman, roj. 1. 10. 1963, Celjska cesta 24, Rogatec
3. Harold Križanec, roj. 21. 8. 1964, Lerchingerjeva ulica 1, Rogatec
4. Danijela Križan, roj. 25. 6. 1984, Trg 15, Rogatec
5. Bojan Križan, roj. 12. 9. 1980, Trg 15, Rogatec
6. Valerija Podhraški, roj. 25. 11. 1957, Trg 5, Rogatec
7. Boris Drofenik, roj. 13. 5. 1970, Ceste 87, Rogatec
8. Ivanka Šturbej, roj. 8. 9. 1957, Ceste 73, Rogatec
9. Sara Brezinščak, roj. 9. 8. 1989, Rajska ulica 12, Rogatec
 
II. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DONAČKA GORA
V krajevni skupnosti Donačka Gora je od skupnega števila 752 volilnih upravičencev glasovalo 316 volivcev, kar znaša 42,02%. Oddanih je bilo 316 glasovnic, od tega je bilo 306 veljavnih in 10 neveljavnih.
Krajevna skupnost Donačka Gora je razdeljena na tri volilne enote. V prvi volilni enoti se volijo trije člani, v drugi in tretji volilni enoti pa se volita dva člana od skupno sedmih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Jakob Kitak, roj. 9. 7. 1956, Donačka Gora 13, Rogatec
2. Stanislav Kitak, roj. 11. 10. 1961, Donačka Gora 18, Rogatec
3. Brigita Horvat, roj. 28. 4. 1978, Sveti Jurij 7a, Rogatec
4. Alojz Šmit, roj. 5. 6. 1963, Tlake 59, Rogatec
5. Vlado Pušaver, roj. 13. 7. 1968, Tlake 38, Rogatec
6. Agica Kunstek, roj. 21. 12. 1968, Žahenberc 61, Rogatec
7. Dušan Poslek, roj. 14. 9. 1986, Žahenberc 57, Rogatec.
 
III. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI DOBOVEC
V krajevni skupnosti Dobovec je od skupnega števila 530 volilnih upravičencev glasovalo 247 volivcev, kar znaša 46,60%. Oddanih je bilo 247 glasovnic, od tega je bilo 241 veljavnih in 6 neveljavnih.
Krajevna skupnost Dobovec je razdeljena na tri volilne enote. V prvi in drugi volilni enoti se volita dva člana, v tretji volilni enoti pa se voli en član od skupno petih članov sveta.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Bojan Pavlovič, roj. 15. 8. 1967, Log 54, Rogatec
2. Vida Antolinc, roj. 18. 8. 1956, Log 52, Rogatec
3. Kristan Kotnik, roj. 7. 7. 1954, Dobovec pri Rogatcu 25, Rogatec
4. Gorazd Fric, roj. 24. 9. 1967, Dobovec pri Rogatcu 20a, Rogatec
5. Anton Koražija, roj. 18. 3. 1979, Trlično 13a, Rogatec.
Občinska volilna komisija Občine Rogatec je ugotovila, da so volitve dne 10. 10. 2010 potekale v skladu z veljavno zakonodajo in ni ugotovila nobenih nepravilnosti.
Št. 041-0037/2010
Rogatec, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Rogatec
Mojca Stopinšek l.r.

AAA Zlata odličnost