Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4399. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan, stran 12533.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Škocjan na 8. redni seji, ki je bila 12. 10. 2010, sprejela naslednje
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Škocjan
Občinska volilna komisija Občine Škocjan je na seji dne 12. 10. 2010 ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah članov Občinskega sveta Občine Škocjan:
1. V volilne imenike na območju Občine Škocjan je bilo vpisanih 2602 volivcev. Po volilnih imenikih je glasovalo 1703 volivcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1703.
3. Ker so bile prazne oziroma, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je bilo skupaj neveljavnih 71 glasovnic.
4. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 13. in 14. člena ZLV, Sklepom Občinskega sveta Občine Škocjan št. 00601-10/98 (Uradni list RS, št. 76/02) ter Sklepom OS o spremembi sklepa št. 00601-10/98 z dne 19. 9. 2006, ugotovila, da je podeljenih 12 mandatov. Mandati so bili razporejeni glede na količnike po D´Hondtovem sistemu, in sicer listam, kakor sledi:
Glasov % glasov Št. in ime liste          Št.
                         mandatov
-----------------------------------------------------------
95   5,82   Lista za razvoj Občine Škocjan   1
65   3,98   SD Socialni demokrati        0
281   17,22  Bučka – neodvisna lista       3
95   5,82   Društvo upokojencev         1
126   7,72   Liberalna demokracija Slovenije
77   4,72   Za gospodarstvo in napredek     0
         občine
36   2,21   N.Si Nova Slovenija – krščanska   0
         ljudska stranka
42   2,57   Vrnimo priložnost Občini      0
         Škocjan
46   2,82   Gospodarska lista Občine      0
         Škocjan
452   27,70  Slovenska demokratska stranka    5
103   6,31   SLS lista              1
70   4,29   Obrtniki in podjetniki Občine    0
         Škocjan
76   4,66   Desus OO Škocjan          0
68   4,17   Z izkušnjami do ciljev       0
-----------------------------------------------------------
1632  100                     12
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet Občine Škocjan, za mandatno obdobje 2010–2014, izvoljeni naslednji kandidati, ob upoštevanju dejstva, da je za župana izvoljen Jože Kapler, ki je sicer prvi na listi Slovenske demokratske stranke (v nadaljevanju je to dejstvo že upoštevano):
 Št. in ime liste         Št. mandatov Ime in priimek
-----------------------------------------------------------------
 1. Lista za razvoj Občine       1    ROBERT POVŠE
  Škocjan
 2. Bučka – neodvisna lista       3    SLAVKO
                        PUNGERŠIČ
                        ALOJZ HOČEVAR
                        JELKA TRŠINAR
 3. Društvo upokojencev         1    DRAGICA BOBIČ
 4. Liberalna demokracija        1    MAJA TRBANC
  Slovenije
 6. Slovenska demokratska stranka    5    MARTINA KRALJ
                        MARTINA HOČEVAR
                        JANEZ LENART
                        JOŽE ZORKO
                        BERNARDA VIDRIH
 7. SLS lista              1    ANTON ZUPET
                    12    12
To poročilo se pošlje županu, Republiški volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma se posreduje na vsako gospodinjstvo v občini prek občinskega glasila.
Št. 041-0016/2010
Škocjan, dne 12. oktobra 2010
Aleš Vahčič l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije Občine Škocjan

AAA Zlata odličnost