Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4398. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan, stran 12532.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, ZLV-UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) je Občinska volilna komisija Občine Škocjan na 8. redni seji, ki je bila 12. 10. 2010, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Škocjan
Občinska volilna komisija Občine Škocjan je na seji dne 12. 10. 2010 ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah župana Občine Škocjan:
1. V volilne imenike na območju Občine Škocjan je bilo vpisanih 2602 volivcev. Po volilnih imenikih je glasovalo 1703 volivcev.
2. Vseh oddanih glasovnic je bilo 1703.
3. Ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma, ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivcev, je bilo skupaj neveljavnih 37 glasovnic.
4. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana Občine Škocjan s 1278 glasovi, oziroma 76,71% izvoljen kandidat Jože Kapler, rojen 5. 8. 1967, stanujoč Zavinek 3, p. Škocjan.
To poročilo se pošlje županu, Republiški volilni komisiji, predstavnikom kandidatur ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, oziroma se posreduje na vsako gospodinjstvo v občini preko občinskega glasila.
Št. 041-0016/2010
Škocjan, dne 12. oktobra 2010
Aleš Vahčič l.r.
Predsednik Občinske volilne komisije Občine Škocjan

AAA Zlata odličnost