Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2010 z dne 18. 10. 2010

Kazalo

4388. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010, stran 12524.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) Občinska volilna komisija Občine Naklo objavlja
P O R O Č I L O
občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Naklo na volitvah dne 10. 10. 2010
Volilna komisija je ugotovila:
1. Število volišč v občini: 5 + za invalide + predčasno + po pošti.
2. Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 8.
3. a) v volilni imenik za območje občine    4.155 volivcev
je bilo vpisanih:
b) s potrdilom je glasovalo:            0 volivcev
                  Skupaj:   4.155 volivcev
4. Glasovalo je:
a) po volilnem imeniku:             2696 volivcev
za invalide:                    0 volivcev
predčasno:                    41 volivcev
po pošti:                      1 volivec
b) s potrdili:                   0 volivcev
                  Skupaj:   2696 volivcev
5. Oddanih je bilo: 2696 glasovnic.
6. Neveljavnih glasovnic je bilo: 33.
7. Veljavnih glasovnic je bilo: 2663.
8. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+-----------+-----------------------+-------------+------------+
|  Zap. št.|Kandidat        | Št. glasov | % glasov |
+-----------+-----------------------+-------------+------------+
|1     |Stanislav Koselj    |   128   |  4.81  |
+-----------+-----------------------+-------------+------------+
|2     |Marko Mravlja     |  1655   |  62.15  |
+-----------+-----------------------+-------------+------------+
|3     |Janez Štular      |   769   |  28.88  |
+-----------+-----------------------+-------------+------------+
|4     |Matjaž Gregorič    |   111   |  4.17  |
+-----------+-----------------------+-------------+------------+
9. Občinska volilna komisija na podlagi ugotovljenih izidov glasovanja po posameznih voliščih za volitve župana Občine Naklo in na podlagi izročenih zapisnikov o delu volilnih odborov ugotavlja, da je izvoljen kandidat: MARKO MRAVLJA, roj. 17. 3. 1962, Strahinj, Strahinj 71, ki je dobil večino oddanih glasov.
Št. 041-0051/2010-1
Naklo, dne 13. oktobra 2010
Namestnica
predsednice OVK
Tatjana Hudobivnik l.r.

AAA Zlata odličnost