Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5468. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-B)
5469. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5470. Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj
5471. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008
5472. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
5473. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

MINISTRSTVA

5474. Pravilnik o proizvodih iz kristalnega stekla
5475. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke

USTAVNO SODIŠČE

5476. Sklep o zavrženju pobude

BANKA SLOVENIJE

5477. Sklep o spremembi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
5478. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

5479. Poročilo o izidu volitev predsednika republike
5480. Poročilo o delnem izidu volitev članov državnega sveta
5481. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, ki je bil 11. novembra 2007

OBČINE

Celje

5482. Odlok o preimenovanju trga v naselju Celje
5483. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Ostrožno
5484. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2008
5485. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III (Vila Otok)
5486. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (G-invest)
5487. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Bežigrad - Bukovžlak

Črenšovci

5488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2007

Ilirska Bistrica

5489. Odlok o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

5490. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin

Krško

5491. Sklep o imenovanju Posebne volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti

Litija

5492. Odlok o določitvi imen novozgrajenih ulic na območju LN Grbin v Občini Litija
5493. Sklep o pripojitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija k Javnemu zavodu za kulturo Litija
5494. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Majšperk

5495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Prebold

5496. Poslovnik o delu nadzornega odbora
5497. Odlok o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)
5498. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2)

Straža

5499. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2007

Šalovci

5500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2007
5501. Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci

Turnišče

5502. Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče
5503. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Turnišče

Razglasni del

Javni razpisi

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti