Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5480. Poročilo o delnem izidu volitev članov državnega sveta, stran 15162.

P O R O Č I L O
o delnem izidu volitev članov državnega sveta
Na podlagi 7. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1) v zvezi z določbami 27. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1) in na podlagi zapisnikov pristojnih volilnih komisij volilnih enot, ki so ugotovile izide glasovanja za volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov ter zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev članov državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov, je Državna volilna komisija na 44. seji dne 29. novembra 2007, ugotovila naslednje
rezultate glasovanja ter delni izid volitev članov državnega sveta na volitvah, ki so bile 21. in 22. novembra 2007
I.
Volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor so na podlagi drugega odstavka 12. člena in skladno z drugim odstavkom 42. člena Zakona o državnem svetu ugotovile naslednji izid glasovanja in izid volitev za volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, ki so bile 21. novembra 2007:
V volilni enoti št. 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: Ljubljana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       70
Število oddanih glasovnic:                  65
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 65
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton Gerjolj                    0 glasov
2. Luka Jurkovič                    30 glasov
3. Anton Kosec                     0 glasov
4. Peter Pal                      1 glas
5. Slavko Pavlič                    0 glasov
6. dr. Andrej Rus                   34 glasov
V volilni enoti št. 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       25
Število oddanih glasovnic:                  25
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 25
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stanislav Ravnikar                 0 glasov
2. Roman Zaman                     0 glasov
3. Boris Doblekar                   1 glas
4. Roman Dobnikar                   7 glasov
5. Toni Dragar                    11 glasov
6. Iztok Debevec                    0 glasov
7. Marija Juteršek                   6 glasov
V volilni enoti št. 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       38
Število oddanih glasovnic:                  38
Število neveljavnih glasovnic:                 1
Število veljavnih glasovnic:                 37
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago Žura                     22 glasov
2. dr. Jožef Koprivnikar                15 glasov
3. mag. Erik Kos                    0 glasov
V volilni enoti št. 4, ki obsega občine: Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Ruše, Makole in Poljčane (sedež: Slovenska Bistrica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       12
Število oddanih glasovnic:                  12
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 12
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anžej Bečan                     1 glas
2. Milan Ozimič                    10 glasov
3. Andrej Sande                     1 glas
V volilni enoti št. 5, ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       50
Število oddanih glasovnic:                  49
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 49
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Korže                     25 glasov
2. Marko Zidanšek                   23 glasov
3. Gregor Vovk Petrovski                0 glasov
4. Viktor Jager                     1 glas
5. Greta Galuf                     0 glasov
6. Jožef Rajh                      0 glasov
V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedež: Velenje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       16
Število oddanih glasovnic:                  16
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Sever                     5 glasov
2. Stanko Zagožen                   4 glasove
3. Drago Bahun                     7 glasov
V volilni enoti št. 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       22
Število oddanih glasovnic:                  22
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 22
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marko Lepoša                     1 glas
2. Robert Čeh                      8 glasov
3. Rajko Fajt                     13 glasov
V volilni enoti št. 8, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (sedež: Ljutomer):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       24
Število oddanih glasovnic:                  24
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 24
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vesna Mele                     1 glas
2. Franc Pelcl                     1 glas
3. mag. Bojan Šinko                  3 glasove
4. dr. Darko Anželj                  1 glas
5. Mirko Cvetko                    0 glasov
6. Zlatan Fafulić                   4 glasove
7. Darko Fras                     10 glasov
8. Maksimiljan Gošnjak                 4 glasove
9. Robert Jelen                    0 glasov
V volilni enoti številka 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri (sedež: Kranj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      33
Število oddanih glasovnic:                 33
Število neveljavnih glasovnic.                1
Število veljavnih glasovnic:                32
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez Sušnik                   14 glasov
2. Anton Beovič                    0 glasov
3. Milan Janez Čadež                 0 glasov
4. mag. Blaž Kavčič                 18 glasov
V volilni enoti št. 10, ki obsega občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica in Gorje (sedež: Jesenice):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      17
Število oddanih glasovnic:                 17
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                17
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Robert Plavčak                    0 glasov
2. Branko Trojar                    0 glasov
3. Bogomir Vnučec                    9 glasov
4. Matilda Arh                     0 glasov
5. Boris Janez Bregant                 0 glasov
6. Matjaž Berčon                    8 glasov
7. Srečko Martin Mlinarič                0 glasov
V volilni enoti št. 11, ki obsega občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova, Črenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana (sedež: Murska Sobota):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       27
Število oddanih glasovnic:                  27
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                 27
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan Maučec                    13 glasov
2. Anton Slavic                     0 glasov
3. Franc Vida                      0 glasov
4. Rudi Cipot                     14 glasov
V volilni enoti št. 12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava in Renče - Vogrsko (sedež: Nova Gorica):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       21
Število oddanih glasovnic:                  21
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                 21
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stanko Šemrl                    7 glasov
2. Matej Arčon                    12 glasov
3. Miloš Bizjak                    2 glasova
4. Dušan Bremec                    0 glasov
5. Ivan Humar                     0 glasov
6. Bogdan Jazbec                   0 glasov
V volilni enoti št. 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      10
Število oddanih glasovnic:                 10
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                10
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Rastislav Jože Reven               5 glasov
2. Robert Tranpuž                  0 glasov
3. Darjo Velušček                  4 glasove
4. Pavel Gregorčič                  1 glas
5. Jurij Kavčič                   0 glasov
V volilni enoti št. 14, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk (sedež: Novo mesto):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      21
Število oddanih glasovnic:                 21
Število neveljavnih glasovnic:               0
Število veljavnih glasovnic:                21
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Igor Kalin                     0 glasov
2. Bojan Kekec                     10 glasov
3. Vladimir Kostevc                  0 glasov
4. Alojzij Muhič                    6 glasov
5. Igor Teršar                     5 glasov
V volilni enoti št. 15, ki obsega občine: Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       6
Število oddanih glasovnic:                  6
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                 6
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Peter Dichlberger                  1 glas
2. Alojz Malenšek                   0 glasov
3. Jože Mihelčič                    5 glasov
V volilni enoti št. 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      14
Število oddanih glasovnic:                 14
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                14
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jernej Verbič                    7 glasov
2. Igor Zega                      0 glasov
3. Ado Barbiš                     0 glasov
4. Franci Matoz                    1 glas
5. Rudolf Pečar                    6 glasov
6. Robert Smrdelj                   0 glasov
V volilni enoti št. 17, ki obsega občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika in Log Dragomer (sedež: Logatec)
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      12
Število oddanih glasovnic:                 12
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                12
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Boris Hodnik                  1 glas
  2. Igor Novljan                  4 glasove
  3. Vincenc Otoničar                7 glasov
  4. Ludovik Rožnik                 0 glasov
  5. Marko Rupar                  0 glasov
V volilni enoti št. 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      20
Število oddanih glasovnic:                 20
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                20
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Darko Sahornik                  7 glasov
2. Milan Škafar                   4 glasove
3. Milan Hliš                    0 glasov
4. Marijan Klemenc                  7 glasov
5. Rado Krpač                    1 glas
6. Jožef Marhl                    1 glas
V volilni enoti št. 20, ki obsega občine: Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki (sedež: Krško):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      16
Število oddanih glasovnic:                 16
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                16
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jože Baškovič                   5 glasov
2. Melita Skušek                   0 glasov
3. Jože Slivšek                   11 glasov
V volilni enoti št. 21, ki obsega občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      11
Število oddanih glasovnic:                 11
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                11
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Tomaž Vresk                    3 glasove
2. Iztok Živko                    4 glasove
3. Branko Majes                   4 glasove
V volilni enoti št. 22, ki obsega občine: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      18
Število oddanih glasovnic:                 18
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                18
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Darko Starc                     0 glasov
2. Igor Ahačevčič                   0 glasov
3. Andrej Indihar                   0 glasov
4. Vincenc Janša                    8 glasov
5. Jože Levstek                    0 glasov
6. Jernej Lampret                   10 glasov
II.
Za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov so bili izvoljeni:
V volilni enoti št. 1:
dr. Andrej Rus, roj. 13. 8. 1962, Lubejeva ulica 1, 1000 Ljubljana
V volilni enoti št. 2:
Toni Dragar, roj. 7. 5. 1961, Na Ledinah 1a, 1230 Domžale
V volilni enoti št. 3:
Drago Žura, roj. 26. 7. 1970, Kotnikova 12, Hoče
V volilni enoti št. 4:
Milan Ozimič, roj. 15. 9. 1957, Črešnjevec 103, Slovenska Bistrica
V volilni enoti št. 5:
Korže Jože, roj. 11. 4. 1950, Ponikva 77/a, 3232 Ponikva
V volilni enoti št. 6:
Drago Bahun, roj. 2. 1. 1955, Uriskova 32, 3320 Velenje
V volilni enoti št. 7:
Rajko Fajt, roj. 6. 12. 1959, Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 Ptuj
V volilni enoti št. 8:
Darko Fras, roj. 12. 10. 1967, Zgornja Senarska 15, 2235 Sveta Trojica
V volilni enoti št. 9:
mag. Blaž Kavčič, roj. 3. 10. 1951, Forme 31, 4209 Žabnica,
V volilni enoti št. 10:
Bogomir Vnučec, roj. 22. 2. 1966, Cankarjeva ulica 56B, 4240 Radovljica
V volilni enoti št. 11:
Rudi Cipot, roj. 31. 10. 1949, Brezovci 2 d, 9201 Puconci
V volilni enoti št. 12:
Matej Arčon, roj. 4. 11. 1972, Cankarjeva 2, 5000 Nova Gorica
V volilni enoti št. 13:
Rastislav Jože Reven, roj. 18. 4. 1947, Gregorčičeva ulica 15, 5280 Idrija
V volilni enoti št. 14:
Bojan Kekec, roj. 4. 5. 1965, Muhaber 69, 8000 Novo mesto
V volilni enoti št. 15:
Jože Mihelčič, roj. 4. 5. 1959, Vavpča vas 33, 8333 Semič
V volilni enoti št. 16:
Jernej Verbič, roj. 29. 3. 1952, Ljubljanska cesta 21a, 6230 Postojna
V volilni enoti št. 17:
Vincenc Otoničar, roj. 22. 5. 1955, Begunje pri Cerknici 48, 1382 Begunje pri Cerknici
V volilni enoti št. 19:
Ker sta dva kandidata (Sahornik in Klemenc) prejela enako število glasov je volilni odbor skladno z 21. členom Zakona o državnem svetu opravil žreb. Na tej podlagi je bil izvoljen:
Marijan Klemenc, roj. 4. 12. 1962, Golavabuka 4, 2383 Šmartno/ Sl. Gradcu
V volilni enoti št. 20:
Jože Slivšek, roj. 29. 9. 1957, Zdole 36 a, 8272 Zdole
V volilni enoti št. 21:
Ker sta dva kandidata (Majes in Živko) prejela enako število glasov je volilni odbor skladno z 21. členom Zakona o državnem svetu opravil žreb. Na tej podlagi je bil izvoljen:
Branko Majes, roj. 27. 11. 1958, Novi dom 23, 1430 Hrastnik
V volilni enoti št. 22:
Jernej Lampret, roj. 14. 7. 1948, Muljava 17 a, 1295 Ivančna Gorica
III.
Državna volilna komisija je na podlagi 12. in 21. člena Zakona o državnem svetu ugotovila naslednje rezultate glasovanja in izid volitev članov Državnega sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov na volitvah, ki so bile 22. novembra 2007:
Predstavniki delodajalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       56
Število oddanih glasovnic:                  54
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                 54
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Borut Meh                     42 glasov
2. Emil Milan Pintar                 10 glasov
3. Bojan Papič                    26 glasov
4. Marta Turk                    21 glasov
5. Jelka Žekar                    20 glasov
6. Igor Antauer                   15 glasov
7. Stojan Binder                   34 glasov
8. mag. Dušan Črnigoj                27 glasov
9. Danilo Daneu                   18 glasov
Predstavniki delojemalcev:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      87
Število oddanih glasovnic:                 84
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                84
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Lidija Jerkič                   51 glasov
2. Zdenko Lorber                   9 glasov
3. Tatjana Labernik                  25 glasov
4. Dušan Semolič                   54 glasov
5. Branimir Štrukelj                 57 glasov
6. Drago Ščernjavič                  49 glasov
Predstavnika kmetov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      189
Število oddanih glasovnic:                 176
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                176
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Küčan                    50 glasov
2. Metka Pirš                    68 glasov
3. Peter Vrisk                    91 glasov
4. Cvetko Zupančič                  92 glasov
5. Marjan Golavšek                  26 glasov
Predstavnik obrtnikov:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      97
Število oddanih glasovnic:                 92
Število neveljavnih glasovnic:               0
Število veljavnih glasovnic:                92
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Andrej Klobasa                  8 glasov
2. Alojz Kovšca                   27 glasov
3. Franc Krajc                    2 glasova
4. Anton Kampuš                   12 glasov
5. Franc Leskovec                  19 glasov
6. Anton Poklukar                  3 glasove
7. Ignac Šteferl                   1 glas
8. Mirko Tomšič                   2 glasova
9. Ivan Ulaga                    11 glasov
10. Viktor Barlič                  4 glasove
11. Božidar Drnovšek                 0 glasov
12. Branko Goričan                  2 glasova
13. Milan Hauptman                  1 glas
Predstavnik univerz, visokih in višjih šol:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      41
Število oddanih glasovnic:                 36
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                36
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. red. prof. dr. Marko Jesenšek           15 glasov
2. prof. dr. Jože Mencinger             16 glasov
3. prof. dr. Jožef Duhovnik             5 glasov
Predstavnik za področje socialnega varstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      43
Število oddanih glasovnic:                 35
Število neveljavnih glasovnic:               3
Število veljavnih glasovnic:                32
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Boris Šušteršič                  32 glasov
Predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      60
Število oddanih glasovnic:                 38
Število neveljavnih glasovnic:                2
Število veljavnih glasovnic:                36
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janvit Golob                    36 glasov
Predstavnik za področje zdravstva:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:      161
Število oddanih glasovnic:                 147
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                147
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Peter Požun                    131 glasov
2. Roman Šiler                     16 glasov
Predstavnik za področje kulture in športa:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       9
Število oddanih glasovnic:                  9
Število neveljavnih glasovnic:                0
Število veljavnih glasovnic:                 9
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton Peršak                     9 glasov
Predstavnik za področje vzgoje in izobraževanja:
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo:       19
Število oddanih glasovnic:                  18
Število neveljavnih glasovnic:                 0
Število veljavnih glasovnic:                 18
Kandidat je dobil naslednje število glasov:
1. dr. Zoltan Jan                    18 glasov
IV.
Glede na določbe prvega odstavka 21. člena Zakona o državnem svetu so bili na volitvah predstavnikov socialnih, gospodarskih in poklicnih interesov, ki so bile 22. novembra 2007, za člane državnega sveta izvoljeni:
za predstavnike delodajalcev:
– Borut Meh, roj. 24. 9. 1953, Kersnikova 31, 3320 Velenje
– Stojan Binder, roj. 29. 2. 1956, Jelenska reber 25, 1273 Dole pri Litiji
– mag. Dušan Črnigoj, roj. 11. 8. 1949, Polževa 39, 5270 Ajdovščina
– Bojan Papič, roj. 10. 5. 1955, Klavže 7, 5216 Most na Soči
za predstavnike delojemalcev:
– Branimir Štrukelj, roj. 23. 3. 1957, Pražakova 12, 1000 Ljubljana
– Dušan Semolič, roj. 8. 8. 1947, Runkova 24, 1000 Ljubljana
– Lidija Jerkič, roj. 10. 9. 1962, Prušnikova 6, 1000 Ljubljana
– Drago Ščernjavič, roj. 20. 10. 1947, Ulica bratov Učakar 114, 1000 Ljubljana
za predstavnika kmetov:
– Cvetko Zupančič, roj. 4. 5. 1959, Vrh pri Višnji gori 22, 1294 Višnja gora.
– Peter Vrisk, roj. 15. 8. 1961, Ivenca 16, 3212 Vojnik
za predstavnika obrtnikov:
– Alojz Kovšca, roj. 13. 9. 1965, Velika Račna 48, 1290 Grosuplje
za predstavnika univerz, visokih in višjih šol:
– prof. dr. Jože Mencinger, roj. 5. 3. 1941, Ulica bratov Učakar 4, 1000 Ljubljana
za predstavnika socialnega varstva:
– Boris Šuštaršič, roj. 20. 6. 1945, Linhartova 1, 1000 Ljubljana
za predstavnika raziskovalne dejavnosti:
– prof.dr. Janvit Golob, roj. 6. 10. 1945, Vogelna 4, 1000 Ljubljana
za predstavnika kulture in športa:
– Anton Peršak, roj. 2. 1. 1947, Kidričeva 63, 1236 Trzin
za predstavnika vzgoje in izobraževanja:
– dr. Zoltan Jan, roj. 11. 11. 1947, Cankarjeva 84, 5000 Nova Gorica
za predstavnika zdravstva:
– Peter Požun, roj. 2. 3. 1966, Bavdkova 8, 1000 Ljubljana
V.
Glede na sklep Ustavnega sodišča RS št. Up-3486/07-06 in Up 3503/07-05 z dne 15. 11. 2007 ter glede na sklep Ustavnega sodišča RS št. Up-3564/07-05 z dne 21. 11. 2007, s katerima je Ustavno sodišče Republike Slovenije do končne odločitve zadržalo izvedbo volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 18. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (območja občin: Koper, Izola in Piran) in izvedbo volitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev, se bodo postopki volitev teh dveh članov državnega sveta nadaljevali po končni odločitvi Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Št. 10-3/00-154/07
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
Državna volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54
 
Predsednik
Anton Gašper Frantar l.r.
 
Člani:
dr. Janez Pogorelec l.r.
Dušan Strnad l.r.
Klaudija Gaber l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Janez Srebot l.r.

AAA Zlata odličnost