Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5474. Pravilnik o proizvodih iz kristalnega stekla, stran 15120.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o proizvodih iz kristalnega stekla
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 69/493/EGS z dne 15. decembra 1969 o približevanju zakonodaje držav članic o kristalnem steklu (UL L št. 326 z dne 29. 12. 1969, str. 36), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81), določa tehnične zahteve za sestavo ter označevanje proizvodov iz kristalnega stekla, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in metode za določanje kemičnih in fizikalnih lastnosti vrst kristalnega stekla, navedenih v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, katere spadajo pod poglavje 7013 kombinirane nomenklature carinske tarife.
2. člen
(omejitve pri dajanju na trg in oglaševanju)
(1) Na trg se smejo dajati in oglaševati samo proizvodi, označeni z opisom iz stolpca (b) Priloge 1, ki imajo ustrezne značilnosti, katere se nanašajo na% kovinskih oksidov, gostoto, refrakcijski indeks in površinsko trdoto in so navedeni v stolpcih (d), (e), (f) in (g) Priloge 1.
(2) Opisi iz stolpca (b) Priloge 1 se ne smejo uporabljati v reklamne namene za proizvode, ki nimajo ustreznih značilnosti, določenih v stolpcih (d) do (g) Priloge 1.
3. člen
(označitve proizvodov)
(1) Če je proizvod, ki ga ureja ta pravilnik, označen z enim od opisov, naštetih v stolpcu (b) Priloge 1, ima tak proizvod lahko ustrezen identifikacijski simbol, ki je predstavljen in opisan v stolpcih (h) in (i) te priloge.
(2) Kadar je blagovna znamka, ime podjetja ali kakršenkoli napis vsebovan kot glavni del, kot pridevnik ali kot koren opisa, ki se pojavlja v stolpcih (b) in (c) Priloge 1 ali pa opis, ki se z njim lahko pomotoma zamenja, mora takoj pred blagovno znamko, imenom ali napisom stati viden napis, ki zajema:
a) Opis proizvoda, če ima ta proizvod značilnosti, določene v stolpcih od (d) do (g) Priloge 1 ali
b) Izjavo o natančnih lastnostih proizvoda, če ta proizvod nima značilnosti, ki so določene v stolpcih od (d) do (g) Priloge 1.
4. člen
(vsebina etikete)
Opis in identifikacijski simboli, ki so navedeni v Prilogi 1, se lahko pojavijo na isti etiketi.
5. člen
(preverjanje proizvodov)
Pri preverjanju, ali proizvodi, ki so označeni z opisi iz stolpca (b) Priloge 1 in identifikacijskimi simboli iz stolpca (h) Priloge 1, izpolnjujejo značilnosti, določene v stolpcih od (d) do (g) Priloge 1, se uporabljajo samo metode, ki so določene v Prilogi 2.
6. člen
(izvzetja)
Določbe tega pravilnika ne veljajo za proizvode, ki so namenjeni izvozu iz Evropske unije.
7. člen
(nadzor)
Pristojni inšpekcijski organ za nadzor nad izvajanjem tega pravilnika na trgu je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izdelkih iz kristalnega stekla (Uradni list RS, št. 108/01 in 30/04 – popr.).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-133/2007-1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0131
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti