Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5479. Poročilo o izidu volitev predsednika republike, stran 15162.

P O R O Č I L O
o izidu volitev predsednika republike
Državna volilna komisija je skladno z določbami 22. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US), na podlagi zapisnikov okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot ter na podlagi zapisnikov Državne volilne komisije o ugotovitvi izidov glasovanja na voliščih na Diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti iz tujine, ki je prispela k Državni volilni komisiji, ugotovila naslednji izid glasovanja na volitvah predsednika republike, ki so bile z odlokom predsednika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/07) razpisane za 21. oktober 2007:
I.
IZID GLASOVANJA 21. OKTOBRA 2007:
V volilne imenike je bilo vpisanih 1.720.438 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 43 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV    1.720.481 VOLIVCEV
GLASOVALO JE:     992.245 VOLIVCEV (57,67%),
            od česar je:
            – 983.954 volivcev glasovalo na
            voliščih in
            – 8.291 volivcev po pošti
 
ODDANIH GLASOVNIC:   991.708 GLASOVNIC
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi obe številki ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC:   5.279 GLASOVNIC
             (0,53% OD ODDANIH GLASOVNIC)
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. DARKO KRAJNC                21.526 glasov
2. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI          188.951 glasov
3. MITJA GASPARI                237.632 glasov
4. DANILO TÜRK                 241.349 glasov
5. ELENA PEČARIČ                8.830 glasov
6. MONIKA PIBERL                4.729 glasov
7. LOJZE PETERLE                283.412 glasov.
II.
RAZPIS PONOVNEGA GLASOVANJA
Glede na določbe 23. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – Odločba US) je Državna volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov in odločila, da se na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike razpiše ponovno glasovanje za izvolitev predsednika republike.
Ponovno glasovanje je bilo opravljeno 11. novembra 2007.
Ponovno glasovanje je bilo opravljeno med kandidatoma, ki sta na glasovanju, ki je bilo 21. 10. 2007, dobila največ glasov. To sta bila:
1. LOJZE PETERLE
2. DANILO TÜRK.
III.
IZID PONOVNEGA GLASOVANJA 11. NOVEMBRA 2007:
V volilne imenike je bilo vpisanih 1.720.096 volivcev.
S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik, je glasovalo 78 volivcev.
SKUPAJ VOLIVCEV    1.720.174 VOLIVCEV
GLASOVALO JE:     1.005.595 VOLIVCEV (58,46%),
            od česar je:
            – 997.061 volivcev glasovalo na voliščih
            in
            – 8.534 volivcev po pošti
ODDANIH GLASOVNIC:   1.005.359 GLASOVNIC
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi obe številki ob imenu kandidata oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC:   9.738 GLASOVNIC
              (0,97% OD ODDANIH GLASOVNIC)
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
1. LOJZE PETERLE       318.288 glasov
               (31,97% veljavnih glasov)
2. DANILO TÜRK        677.333 glasov
               (68,03% veljavnih glasov).
IV.
IZID VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE
Državna volilna komisija je skladno z določbami drugega odstavka 22. člena Zakona o volitvah predsednika republike ugotovila, da je bil za predsednika republike izvoljen:
dr. Danilo Türk, roj. 19. 2. 1952, stanujoč v Ljubljani, Pražakova 7,
ker je na ponovnem glasovanju 11. novembra 2007 dobil večino veljavnih glasov.
Št. 10-4/00-39/07
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
Državna volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54
 
Predsednik
Anton Gašper Frantar l.r.
 
Člani:
dr. Janez Pogorelec l.r.
Dušan Strnad l.r.
Klaudija Gaber l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
Janez Srebot l.r.

AAA Zlata odličnost