Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5493. Sklep o pripojitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija k Javnemu zavodu za kulturo Litija, stran 15177.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 6/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 11. redni seji dne 25. 10. 2007 sprejel
S K L E P
o pripojitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija k Javnemu zavodu za kulturo Litija
I.
Javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija (Uradni list RS, št. 45/06), vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. št. 2006/07245 z dne 4. 7. 2006, se pripoji k Javnemu zavodu za kulturo Litija, ustanovljenemu z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (Uradni list RS, št. 45/06), vpisanim v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom Srg. št. 2006/07244 z dne 4. 7. 2006.
II.
Javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija preneha obstajati kot samostojni pravni subjekt in se ga izbriše iz sodnega registra ter drugih javnih evidenc pravnih subjektov, njegov pravni naslednik Javni zavod za kulturo Litija pa prevzame vse njegove pravice in obveznosti.
III.
Vse pravice in obveznosti v zvezi s pripojitvijo Javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Litija ter druge statusne zadeve in razmerja iz predhodnih točk tega sklepa se uredijo v Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-9/2005
Litija, dne 25. oktobra 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost