Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2007 z dne 3. 12. 2007

Kazalo

5477. Sklep o spremembi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, stran 15132.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena, prvega odstavka 22.b člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v povezavi z Zakonom o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja
1. V Sklepu o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja (Uradni list RS, št. 21/07, v nadaljevanju sklep) se besedilo 3. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»V register lahko posojilodajalec vpiše posojilo z nominalnim zneskom najmanj 500.000 eurov.«
2. Besedilo 5. točke sklepa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Posojilodajalec mora pridobiti od dolžnika pisno soglasje, da se podatki posojilne pogodbe iz tega sklepa lahko razkrijejo Eurosistemu.«
3. Besedilo 8. točke sklepa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Posojilodajalec mora pred vpisom posojila v register pri Banki Slovenije posredovati Banki Slovenije en izvod posojilne pogodbe in morebitne anekse k tej pogodbi, v slovenskem jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.«
4. Besedilo 10. točke sklepa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Banka Slovenije vpis posojila v register potrdi z dodelitvijo enolične identifikacijske številke posojila posojilodajalcu.«
5. V 12. točki sklepa se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Posojilodajalec mora pred vzpostavitvijo zavarovanja na posojilu sporočiti Banki Slovenije, da je obvestil dolžnika iz posojilne pogodbe o svoji nameri za vzpostavitev zavarovanja na posojilu ter da je na svoje izvode posojilne pogodbe vpisal identifikacijsko številko posojila, vodeno v registru, prejeto s strani Banke Slovenije.«
6. Ta sklep začne veljati 1. januarja 2008, razen 3., 4. in 5. točke, ki začnejo veljati 1. junija 2008.
Ljubljana, dne 6. novembra 2007
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost