Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1647. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov

Sklepi

1648. Sklep o šesti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe, d.d.

MINISTRSTVA

1649. Pravilnik o upravljanju s čolni
1650. Pravilnik o rekreacijskih plovilih
1651. Odredbo o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči
1653. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil
1654. Pravilnik o spremembi pravilnika o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti
1655. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)
1656. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1657. Pravilnik o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje
1658. Pravilnik o postopku za določitev predstavnikov nevladnih organizacij v Komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi

BANKA SLOVENIJE

1659. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
1660. Sklep o spremembi sklepa o standardih v medbančnem plačilnem prometu v državi
1661. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o upravljanju sistema bruto poravnave v realnem času
1662. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o upravljanju sistema Žiro kliring

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1663. Sklep o imenovanju državnih tožilk na položaj svetnic
1664. Poročilo o gibanju plač za februar 2005

OBČINE

Celje

1665. Program priprave Sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
1666. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne–Aljažev hrib
1667. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ob Prvomajski

Cerkvenjak

1668. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Cerkvenjak

Dobrova-Polhov Gradec

1669. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika Občine Dobrova-Polhov Gradec prešel na naslednjega kandidata

Dornava

1670. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2004

Idrija

1671. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2004
1672. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Idrija
1673. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o »ZN Cegovnica-Idrija«

Markovci

1674. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2004
1675. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2005
1676. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin

Sevnica

1677. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2004
1678. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2005
1679. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1680. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1681. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1682. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1683. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1684. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1686. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti