Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1684. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4330.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 19. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 2513/2 – pot v izmeri 1755 m², ki je vpisana v zemljiški knjigi v seznamu VIII in parcelo št. 2671/3 – pot v izmeri 7391 m², ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 866, obe k.o. Studenec.
2. člen
Nepremičnini, ki sta navedena v 1. členu tega sklepa, prenehata imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 2513/2 odpiše iz seznama VIII, k.o. Studenec, parcela št. 2671/3 pa se odpiše iz vložka 866, k.o. Studenec in se zanju v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, p. Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31000-0003/2003
Sevnica, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost