Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1661. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o upravljanju sistema bruto poravnave v realnem času, stran 4308.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) in tretjega odstavka 63. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 15/03 in 37/04) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o upravljanju sistema bruto poravnave
v realnem času
1. točka
V sklepu o upravljanju sistema bruto poravnave v realnem času (Uradni list RS, št. 65/02, v nadaljevanju: sklep) se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»Udeleženke sistema BPRČ so lahko poleg Banke Slovenije še:
– banke, hranilnice in hranilno kreditne službe, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev,
– banke držav članic Evropske unije,
– podružnice bank držav članic Evropske unije, ustanovljene na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
– podružnice tujih bank, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
– klirinško depotna družba
(v nadaljevanju: institucije).«
2. točka
Za 2. točko sklepa se doda nova 2.a točka:
»2.a točka
Udeleženke sistema BPRČ so lahko le institucije, ki imajo pri Banki Slovenije odprt poravnalni račun.
Banka Slovenije z institucijo iz 2. točke tega sklepa, ki izpolnjuje vse pogoje za udeležbo v sistemu BPRČ, sklene pogodbo o odprtju in vodenju poravnalnega računa.
Udeleženka sme v breme svojega poravnalnega računa ter v dobro drugih poravnalnih računov pri Banki Slovenije izvrševati plačila ter poravnavati obveznosti iz naslova udeležbe v drugih plačilnih sistemih v skladu s pravili, izdanimi na podlagi 6. točke tega sklepa.«
3. točka
V 5. točki sklepa se besede »stroške delovanja sistema BPRČ« nadomestijo z besedami »stroške izvrševanja plačil v sistemu BPRČ ter druge stroške, povezane z udeležbo v sistemu BPRČ«.
4. točka
V prvem odstavku 6. točke sklepa se besede »postopke delovanja sistema BPRČ« nadomestijo z besedami »postopke izvrševanja plačil v sistemu BPRČ«.
V istem odstavku 6. točke se besede »izpolnjevanja obveznosti iz naslova kliringov« nadomestijo z besedami »poravnave obveznosti iz naslova udeležbe v drugih plačilnih sistemih«.
5. točka
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o vodenju računov pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 45/02, 53/02, 109/02 in 99/04).
6. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti