Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1671. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2004, stran 4322.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01 in 135/04) je Občinski svet občine Idrija na 18. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2004
1. člen
Z Odlokom o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2004 se potrdi zaključni račun Občine Idrija za leto 2004.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 2004 izkazuje (v 1000 SIT):
Bilanca prihodkov in odhodkov:
Prihodki                       1,918.165
Odhodki                        2,146.336
Proračunski presežek (primanjkljaj)          -228.171
 
Račun finančnih terjatev in naložb:
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit.
deležev                         19.088
Dana posojila in povečanje kap. deležev            –
Prejeta minus dana posojila               19.088
Skupni presežek (primanjkljaj)             -209.082
 
Račun financiranja:
Zadolževanje                      205.000
Odplačila dolga                      5.299
Neto zadolževanje                    199.701
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih        -9.382
Stanje prihodkov iz leta 2003              178.500
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2005 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 40303-0001/2005
Idrija, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti