Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči, stran 4252.

Na podlagi trinajstega odstavka 31. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/2004 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopku za vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči (Uradni list RS, št. 83/01) se v 5. členu v tretjem odstavku besedilo »ima oseba sedež in« nadomesti z besedo »oseba«.
2. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Komisijo sestavlja pet članov. Predsednika in člane komisije imenuje minister tako, da predsednika in dva člana določi sam, dva člana pa na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Vsaj en član komisije mora imeti univerzitetno izobrazbo finančne smeri.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Posamezen nadzor opravita najmanj dva člana komisije, ki ju določi minister.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O posameznem nadzoru se sestavi zapisnik. Na podlagi tega zapisnika, ki mora biti komisiji predložen najkasneje v desetih dneh po opravljenem posameznem nadzoru, komisija sprejme poročilo, ki se najkasneje v enem mesecu po opravljenem nadzoru pošlje osebi, ministru, po potrebi pa tudi drugim organom.«
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »zapisnik« nadomesti z besedo »poročilo«, beseda »zapisnika« pa z besedo »poročila«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »Zapisnik« nadomesti z besedo »Poročilo«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-30-5/2005
Ljubljana, dne 6. aprila 2005
EVA 2005-2011-0028
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti