Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1676. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin, stran 4327.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na 18. seji dne 31. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravila za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin. Finančna sredstva za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin se zagotavljajo iz sredstev proračuna.
Finančna sredstva se vodijo za vsakega svetnika oziroma svetniško skupino posamezno po stroškovnih mestih.
2. člen
Pripadajoča finančna sredstva se določijo tako, da se za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin zagotavlja po posameznem svetniku 10.000 SIT mesečno oziroma 120.000 SIT letno za pokrivanje stroškov.
Ob preteku mandata občinskega sveta se morebitna neporabljena finančna sredstva ne ugotavljajo. V novem mandatu se svetnikom oziroma svetniškim skupinam zagotavljajo finančna sredstva glede na volilni izid in v skladu s prvim odstavkom tega člena.
3. člen
Občina Markovci svetnikom oziroma svetniškim skupinam zagotavlja pokrivanje stroškov za naslednje namene:
– plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev;
– plačilo stroškov fotokopiranja;
– plačilo naročnine za uradni list in strokovno literaturo;
– plačilo stroškov izobraževanja;
– plačilo strokovne pomoči, ki jo nudijo organizacije oziroma posamezniki;
– plačilo najemnine za uporabo prostorov;
– plačilo stroškov za stike z občani.
Osnova za plačilo je izstavljeni račun, ki glasi na Občino Markovci s pripisom za svetnika oziroma svetniško skupino.
4. člen
Odredbe za uporabo finančnih sredstev iz proračunske postavke »sredstva za delovanje svetnikov oziroma svetniških skupin« v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog svetnika oziroma vodje svetniške skupine, ko je ta ustanovljena, župan Občine Markovci. Župan lahko pooblasti določene osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
5. člen
Računovodstvo je dolžno na zahtevo svetnika oziroma vodje svetniške skupine le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev.
6. člen
Za nujen sklic svetniške skupine med zasedanjem občinskega sveta se v prostorih občine zagotovi poseben prostor.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za mesec april 2005.
Št. 015-04/05-2
Markovci, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti