Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

708. Uredba o dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
749. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Hotiza
750. Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
751. Uredba o spremembah Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005
752. Uredba o spremembah Uredbe o neposrednih podporah za ovce in koze
753. Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso

MINISTRSTVA

709. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
754. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

710. Spremembe in dopolnitve pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Brezovica

711. Odlok o prazniku občine in podeljevanju priznanj Občine Brezovica
712. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice
713. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Preserje
714. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Brezovica in prostorskega reda Občine Brezovica
715. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Brežice

716. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Brežice

Črnomelj

717. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (skrajšani postopek)

Gorenja vas

718. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2005

Gornja Radgona

719. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Gornja Radgona

Grosuplje

720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za planski celoti I/1 Šmarje - Sap in I/2 Grosuplje

Idrija

721. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2005

Jesenice

722. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
723. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Antonu Arhu

Kamnik

724. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Kozje

725. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005
726. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje
727. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve "Pomoč na domu"

Ljubljana

728. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2005

Mislinja

729. Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu v Občini Mislinja

Murska Sobota

730. Sklep o določitvi višine ter načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Murska Sobota

Nova Gorica

731. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica
732. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Nova Gorica za leto 2005

Pivka

733. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka

Sežana

734. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sežana

Šempeter-Vrtojba

735. Sklep o preimenovanju imena "Biljenski griči"
736. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Brežina v Vrtojbi
737. Sklep o imenovanju ravnateljice za Osnovno šolo Ivana Roba
738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter-Vrtojba

Šentjur pri Celju

739. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur
740. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Šentjur pri Celju za leto 2005

Škofljica

742. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica

Šmarje pri Jelšah

741. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Šmarje pri Jelšah

Trebnje

743. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2005
744. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2006
745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)

Velenje

746. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje

Vrhnika

747. Program priprave sprememb in dopolnitev odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote: V2 Vrhnika-Verd, L1 Drenov Grič in L2 Log

Zagorje ob Savi

748. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Zagorje ob Savi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti