Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

746. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje, stran 1698.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 7., 14., in 40. člena Statuta Območne obrtne zbornice Velenje, je Skupščina Območne obrtne zbornice Velenje na 4. redni seji dne 2. 2. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Velenje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za člane, ki so pristopili na podlagi lastne izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,5% od bruto zneska najnižje pokojninske osnove;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana v znesku, ki je enak znesku 2,5% od bruto zneska najnižje pokojninske osnove;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihova združevanja) mesečno v višini 4000 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz I. točke tega sklepa, ki opravljajo neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna skladno s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Velenje določi letno članarino skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačujejo v dveh polletnih obrokih od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. dalje in drugi obrok 30. 9.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Izvršilni odbor Območne obrtne zbornice Velenje.
VIII
Območna obrtna zbornica Velenje pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino skladno z določbami Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep se uporablja od 1. 1. 2005 dalje.
Predsednik
Skupščine OOZ Velenje
Miran Irman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti