Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

755. Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

756. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2005
757. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica – Kronovo

MINISTRSTVA

758. Pravilnik o nadzoru pomorskega prometa
759. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
760. Seznam zdravil, za katera je oziroma bo prenehalo veljati dovoljenje za promet na predlog imetnika dovoljenja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

761. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 2005

OBČINE

Ajdovščina

762. Sklep o cenah programov vrtca

Divača

763. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Kočevje

764. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2005
765. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)
766. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Škofljica

767. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Trebnje

768. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje in investicijskega vzdrževanja javnih poti v Krajevni skupnosti Trebelno ter nadaljevanje gradnje večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno

Zreče

769. Program priprave o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dela naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

3. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Projekt avtocest VI – Slovenija) (MGPEIA6)
4. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija – kreditna linija za sofinanciranje projektov strukturnih skladov) (MGPEISS)
5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Srbije in Črne gore o razvojnem sodelovanju (BCSRS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti