Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

763. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, stran 1822.

Na podlagi tretjega odstavka 58. člena Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 2/05) je Občinski svet občine Divača na 21. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta tarifni sistem določa način obračuna izvajanja storitev lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba), ki ga uporablja izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec) za gospodinjstva na območju Občine Divača.
II. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
ZA GOSPODINJSTVA
2. člen
Storitve javne službe se posameznim povzročiteljem obračunajo mesečno.
3. člen
Mesečni obračun storitev javne službe za gospodinjstva se opravi na podlagi naslednjih postavk:
– cene storitev javne službe, ki je določena v koncesijski pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: cena iz koncesijske pogodbe) in se oblikuje na utežno enoto (kg) povzročenih odpadkov ter je oblikovana na podlagi veljavnih predpisov;
– količine odpadkov na osebo na mesec, ki jo določi izvajalec na podlagi letnega spremljanja evidenc odloženih odpadkov na odlagališče ter količin ostalih ločeno zbranih frakcij tako, da količino vseh zbranih odpadkov v enem letu deli s številom mesecev v letu in s številom oseb vključenih v sistem ravnanja z odpadki. Količina odpadkov na osebo na mesec se letno aktualizira, in sicer 1. aprila na podlagi podatkov preteklega leta. Izvajalec je dolžan naročniku nuditi vso potrebno dokumentacijo o tehtanju ter omogočiti prisotnost in nadzor nad tehtanjem odpadkov.
4. člen
Mesečni obračun storitev javne službe za posamezno osebo (MCos) je tako izpeljan kot produkt mesečne količine odpadkov 1 osebe (Q= kg/(os/m)) in cene iz koncesijske pogodbe (Ckp):
     MCos = Q x Ckp
     MCos = kg/(os/m) x SIT/kg
5. člen
Za mesečni obračun storitev javne službe za počitniško hišo (MCpoč) in za druga stanovanja, ki se jih uporablja kot počitniško stanovanje, se upošteva količina odpadkov, kot jih povzroči mesečno 1 oseba iz gospodinjstva.
     MCpoč = kg/(poč. hišo /mesec) x Ckp
6. člen
Višina mesečnega obračuna storitev javne službe za:
– gospodinjstva (MCG) je premosorazmerna številu članov gospodinjstva:
     MCG = MCos x št. članov gospodinjstva
– za počitniške hiše in počitniška stanovanja se obračuna kot da gre za enočlansko gospodinjstvo:
     MCpoč = MCos
7. člen
V mesečnem obračunu je potrebno upoštevati še predpisane dajatve in davek (ddv).
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Izvajalec je dolžan v prehodnem obdobju 6. mesecev od sprejema tega pravilnika ugotoviti količino odpadkov na območju Občine Divača, kar bo osnova za obračunavanje storitve. Do točno ugotovljene količine odpadkov za Občino Divača se za obračun uporabi povprečna količina odpadkov izmerjena na osebo, in sicer 29 kg na mesec.
9. člen
Cena za odlaganje odpadkov se določa s sklepom župana na podlagi Odloka o obveznem zbiranju, odvozu in odlaganju odpadkov ter čiščenju javnih površin na območju Občine Sežana (Uradne objave PN, št. 20/91, 31/91, 10/92).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 21/01
Divača, dne 28. februarja 2005.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost