Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

768. Sklep o javni razpravi investicijskega programa izgradnje in investicijskega vzdrževanja javnih poti v Krajevni skupnosti Trebelno ter nadaljevanje gradnje večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno, stran 1827.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 16. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razpravi investicijskega programa izgradnje in investicijskega vzdrževanja javnih poti v Krajevni skupnosti Trebelno ter nadaljevanje gradnje večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno
1. člen
Izvede se javna razprava o investicijskem programu gradnje in investicijskega vzdrževanja javnih poti v Krajevni skupnosti Trebelno ter nadaljevanje gradnje večnamenskega doma v Krajevni skupnosti Trebelno v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelal ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o. Novo mesto, Novi trg 11, 8000 Novo mesto, z dne november 2004, za območje Krajevne skupnosti Trebelno.
2. člen
Investicijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Trebelno trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS..
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava investicijskega programa na sedežu Krajevne skupnosti Trebelno.
3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo pisno na Krajevno skupnost Trebelno.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 03630-00001/2004
Trebnje, dne 28. februarja 2005.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ekon. l. r.