Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

765. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1), stran 1826.

Na podlagi 31. in 175. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 27. člen Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr. in 43/03), je Občinski svet občine Kočevje na 18. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)
1. člen
V času od 20. marca 2005 do 20. aprila 2005, se javno razgrne osnutek Odloka o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1), ki ga je izdelalo podjetje Projekt Nova Gorica d.d.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje in Krajevne skupnosti Kočevska Reka.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Občina Kočevje organizirala javno razpravo (obravnavo) o Osnutku ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1). Javna razprava bo v prostorih sejne sobe Občine Kočevje dne 7. 4. 2005 ob 15. uri in Krajevne skupnosti Kočevska Reka dne 7. 4. 2005 ob 18. uri.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve, ali pa jo pisno posredujejo na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Rok za pripombe in predloge poteče z zaključnim dnem javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-61/00-141
Kočevje, dne 1. marca 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.