Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2005 z dne 8. 3. 2005

Kazalo

766. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi, stran 1826.

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje, je Občinski svet občine Kočevje na 18. redni seji dne 28. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za:
– zemljišče parc. št. 5356 – travnik v izmeri 572 m2, pripisano pri vložku št. 207 k.o. Rajndol;
– zemljišče parc. št. 5370/2 – dvorišče v izmeri 582 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 113 m2, pripisano pri vložku št. 207 k.o. Rajndol;
– zemljišče parc. št. 5355 – travnik v izmeri 1669 m2, pripisano pri vložku št. 207 k.o. Rajndol.
2
Parcele navedene v 1. točki tega sklepa postanejo last Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-67/05-0121
Kočevje, dne marec 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. gr. l. r.