Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

726. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje, stran 1676.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 18. redni seji dne 17. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 117/03, 127/03).
2. člen
V 15. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Razen oprostitev plačila nadomestila določenih z Zakonom o stavbnih zemljiščih, se tudi ne plačuje nadomestilo za kmetijske objekte, razen, če se v navedenih objektih opravlja druga (nekmetijska) dejavnost.«
3. člen
Črta se 16. člen odloka in se nadomesti z novim 16. členom, ki se glasi:
»Zavezanca se lahko v celoti ali delno oprosti plačila nadomestila, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov.
Upravičenec do oprostitve plačila nadomestila je zavezanec, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot edinega vira za preživljanje po zakonu o socialnem varstvu oziroma zavezanec, ki sicer ne prejema denarno socialno pomoč, vendar pa dohodek zavezanca oziroma družine ne dosega višino minimalnega dohodka na družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu.
Do celotne oprostitve plačila so upravičeni zavezanci, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Zavezanci, ki ne dosegajo višine minimalnega dohodka na družinskega člana, so upravičeni do delne oprostitve plačila nadomestila.
Višina oprostitve se v tem primeru določi v procentu, v katerem se izrazi razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu oziroma družinskim članom in njegovimi dohodki oziroma dohodki družinskih članov, ugotovljenimi na način, ki ga določa zakon o socialnem varstvu.
Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev plačila nadomestila, mora zavezanec vložiti najkasneje do 30. 1. za tekoče leto.
Vlogo za oprostitev ali delno oprostitev mora zavezanec vložiti pri Občinski upravi občine Kozje. Na podlagi vloge in dokazil odloči o oprostitvi plačila Občinska uprava občine Kozje s sklepom in o oprostitvah obvesti občinski svet.
Občinska uprava lahko v primerih elementarne in druge nezgode, težje bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca ali njegove družine. Oprostitev velja do odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2005-18/06
Kozje, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti