Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

734. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sežana, stran 1683.

Skladno z določili 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 16. in 50. člena Statuta Območne obrtne zbornice Sežana je Skupščina Območne obrtne zbornice Sežana na 6. redni seji dne 3. 2. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sežana
I
Članarino mesečno plačujejo člani Območne obrtne zbornice Sežana (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 3,50 % od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz opravljanja dejavnosti ni zdrav­stveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana v višini 3,50 % od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine. Ostali plačujejo članarino v višini 1,75 % od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
– prostovoljni član OOZ Sežana, ki opravlja dejavnost kot fizična oseba v višini 3,50 % od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihovega združevanja), mesečno v višini 8.000 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca oziroma, ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne meseca, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe, ki obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, jim članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Sežana določi letno višino članarine skladno s peto alineo II. točke tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Sežana.
VIII
Območna obrtna zbornica Sežana lahko pooblasti Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določili Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep se uporablja od 1. 1. 2005.
Št. 30/42-2005
Sežana, dne 3. februarja 2005.
Predsednik
Skupščine OOZ Sežana
Mitja Bolčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti