Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

728. Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2005, stran 1677.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in 17. člena Statuta Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška dne 13. 4. 1995, s spremembami in dopolnitvami 26. 3. 1996, 9. 3. 2000 in 24. 4. 2003, je Skupščina Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška na 4. redni seji dne 23. 2. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi osnove in stopnje članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na področju zbornice kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,5% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,5% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
– fizična oseba – prostovoljni član, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,3% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
– fizična oseba – prostovoljni član, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu (upoštevajo se prihodki iz zadnje odmerne odločbe), v višini 0,75% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu (upoštevajo se prihodki iz zadnje odmerne odločbe), ne plačuje članarine.
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihovega združevanja) mesečno v višini 2.400 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve, ne plača članarine.
Fizična oseba iz prve alinee II. točke tega sklepa plača v primeru bolezni nad 30 delovnih dni članarino v višini 1,5% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Fizična oseba iz tretje alinee II. točke tega sklepa plača v primeru bolezni nad 30 delovnih dni članarino v višini 1,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi med Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije ter Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma, ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Ljubljana Šiška določi letno višino članarine skladno z II točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Ljubljana Šiška.
VIII
Območna obrtna zbornica Ljubljana Šiška pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
Št. 1/2005
Ljubljana, dne 23. februarja 2005.
Predsednik
OOZ Ljubljana Šiška
Miha Grah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti