Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

730. Sklep o določitvi višine ter načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Murska Sobota, stran 1680.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 15. in 46. člena prečiščenega besedila Statuta Območne obrtne zbornice Murska Sobota, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Murska Sobota dne 27. 2. 2003, je Skupščina Območne obrtne zbornice Murska Sobota na 5. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejela
S K L E P
o določitvi višine ter načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Murska Sobota
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju občin: Beltinci, Moravske Toplice, Tišina, Cankova, Puconci, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci in Mestne občine Murska Sobota kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,6% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,6% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihovega združevanje) mesečno v višini 4.000 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina Območni obrtni zbornici Murska Sobota obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornice s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Murska Sobota določi letno višino članarine skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. in drugi obrok 30. 9. v posameznem koledarskem letu.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne obrtne zbornice Murska Sobota.
VIII
Območna obrtna zbornica Murska Sobota pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
X
Ta sklep velja, ko ga sprejme skupščina zbornice in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2005 dalje ter velja do sprejetja novega sklepa.
Št. 3/2005
Murska Sobota, dne 14. februarja 2005.
Predsednik
Skupščine OOZ Murska Sobota
Štefan Pavlinjek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti