Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2005 z dne 4. 3. 2005

Kazalo

725. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005, stran 1676.

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s 179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 18. redni seji dne 17. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po SIST-ISO9836, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 1. 1. 2005 za območje Občine Kozje znaša 164.902 SIT.
2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene, to je: 1.484,12 SIT za m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Kozje za gostoto naseljenosti 50 do 100 prebivalcev na hektar znašajo na dan 30. 11. 2004 24.735 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 11.130,75 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 13.604,25 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 gradbene parcele v Občini Kozje znašajo na dan 30. 11. 2004, 9.894 SIT.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitev, ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2004 (Uradni list RS, št. 6/04).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0001/2005-18/04
Kozje, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti